Universiteit Leiden

nl en

Nascholing

Leernetwerk voor schoolleiders

Bent u een schoolleider die graag met en van elkaar wil leren, elkaar wil inspireren, nieuwe perspectieven wil bieden op door uzelf ingebrachte thema’s die spelen in de school? Neem dan deel aan het leernetwerk voor schoolleiders van het ICLON.

Iedereen is eigenaar van het eigen leerproces én draagt bij aan het collectieve leren. De deelnemers zien er niet tegenop een kijkje achter eigen schermen te geven en staan open voor nieuwe, creatieve werkvormen. U zorgt met elkaar voor een veilig leerklimaat en het succes van het leernetwerk.

U onderzoekt samen met de andere deelnemers de ingebrachte (persoonlijke) leervragen. Niet om direct een kant-en-klaar antwoord en/of oplossing te geven, maar om met elkaar de leervragen als het ware in een vertraging te onderzoeken, ontrafelen, analyseren, in verbinding te brengen met de schoolvisie en zo de vraag of vragen achter de vraag te vinden.

Samenwerking met het ICLON

Na kennis genomen te hebben van elkaars vragen, bepalen de deelnemers met elkaar de leeragenda van de bijeenkomsten qua inhoud en proces. Bij bepaalde onderdelen van deze agenda zal ondersteuning van het ICLON aangeboden worden, bijvoorbeeld door het betrekken van relevant bestaand onderzoek, het verzorgen van workshops of lezingen.  

Naast uitwisselingen tussen schoolleiders geeft het netwerk ruimte om de wisselwerking tussen de dagelijkse schoolpraktijk en wetenschappelijk onderzoek en kennis te versterken. Het ICLON kan de onderwijspraktijk gericht en betekenisvol ondersteunen om zo met elkaar op de betrokken scholen kwaliteitsverbetering op pedagogisch en didactisch terrein te bewerkstelligen. 

Aansluiting bij de alledaagse praktijk

Voorbeelden van thema’s die in dit leernetwerk aan de orde kunnen komen:

 • Omgaan met verschillen in de klas;
 • Verzorgen van passend onderwijs;
 • Aanbieden van brede heterogene brugklassen;
 • Omgaan met en wegwerken van cognitieve en emotionele COVID-achterstanden;
 • Bewaren van balans tussen autonomie, competentie en relatie bij docenten en leerlingen;
 • Vormgeven van basisvaardigheden op gebied van taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap.

De veelheid en complexiteit van deze thema’s en de zorg om de praktijk van alledag leidt onwillekeurig tot ad-hocmaatregelen voor losse thema-onderdelen. En hoewel dergelijk handelen begrijpelijk en voor velen herkenbaar is, zijn dit vaak niet-duurzame maatregelen. 

We willen met dit leernetwerk samen tot een geïntegreerde aanpak komen, die past bij de context en visie van de school en leidt tot een voor de school duurzame onderwijsontwikkeling.

Tijdsinvestering en data

Er zijn 5 bijeenkomsten op donderdagen van 15.30 tot 21.00 uur:

 • 14 september 2023
 • 2 november
 • 18 januari 2024
 • 29 februari
 • 11 april

Locatie

Pieter de la Courtgebouw (Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden)
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Kosten

€775 (inclusief maaltijd)

Annulering van deelname

Annuleren van deelname kan alleen schriftelijk bij het ICLON:

Annuleringskosten*:

 • Tot 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit: €25
 • Minder dan 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit: het volledige factuurbedrag

Vervanging door een collega is toegestaan.

*bij omstandigheden niet verwijtbaar aan het ICLON

Over de trainers

Tanja de Ruijter (rector SG Huizermaat) is gedurende haar gehele werkzame leven al actief in het onderwijs. Als docent, mentor, projectleider, afdelingsleider en de laatste jaren als eindverantwoordelijk schoolleider kent ze de praktijk van het voortgezet onderwijs door en door.  Een praktijk die ze ervaart als dynamisch, soms weerbarstig, waar elke dag veel positiefs te beleven is en tegelijk altijd veel te ontwikkelen is. Dit laatste doet ze graag met betrokkenen binnen en buiten de school. Zij heeft ervaring in het begeleiden van dit soort leernetwerken.

Tamara Platteel (lerarenopleider ICLON) is sinds 2004 werkzaam bij het ICLON. Na haar promotieonderzoek over het leren van docenten, is ze begonnen als lerarenopleider en werkt ze in de nascholing. Haar kennis en kunde zit op levenslang leren en het professionaliseren van docenten, onderzoek doen, begeleiden van onderzoek en het coachen van collega's en studenten. Door haar veelzijdige baan is zij op de hoogte van het onderwijsonderzoek binnen en buiten het ICLON. Met haar praktische en enthousiaste aanpak zal zij het leernetwerk ondersteunen. Tamara heeft ruime ervaring in onderzoek en professionalisering binnen het onderwijs.

Vragen

Voor organisatorische vragen kunt u terecht bij Jorim Visser, coördinator ICLON-nascholing, nascholing@iclon.leidenuniv.nl.

Voor meer informatie over dit leernetwerk kunt u contact opnemen met dr. Tamara Platteel, tplatteel@iclon.leidenuniv.nl.

Aanmeldformulier Leernetwerk voor schoolleiders

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.