Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Voortgezette BOS-opleiding

De Voortgezette BOS-opleiding is een vervolgopleiding op de BOS-opleiding en is erop gericht de begeleidingsvaardigheden van huidige BOSsen uit te breiden en te verdiepen.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor ervaren opleiders die eerder de BOS-cursus gevolgd hebben. Zij hebben ervaring in het begeleiden en opleiden van beginnende docenten en/of docenten in opleiding, en zijn geïnteresseerd in het professionaliseringsbeleid op school en/of het coachen van ervaren docenten. 

Doelen van de opleiding

De opleiding is erop gericht dat opleiders en begeleiders op school hun reeds aanwezige opleidings-en coachingsvaardigheden verdiepen en uitbreiden in relatie tot de schoolcontext. De opleiding heeft de volgende kenmerken:

 • Opdoen van praktijkervaringen: Aan de hand van het analyseren van authentieke casussen uit de praktijk breidt de BOS zijn of haar repertoire aan begeleidings-en opleidingsmethodieken uit en bouwt hij/zij efficiënte routines op;
 • Betekenisgericht leren:De BOS reflecteert op de eigen ervaringen en verleent er persoonlijke betekenis aan, die hem/haar verder helpt in het verdiepen en verbreden van opleidings- en coachingsvaardigheden;
 • Theoretische inzichten gebruiken: Met behulp van theoretische kaders verdiept de BOS de analyse van praktijksituaties, waarmee nieuwe handelingsmogelijkheden ontdekt en toegepast kunnen worden;
 • Individualiseren: De BOS ontwikkelt zich binnen het opleidingskader in een richting die past bij wat hij/zij wil en kan en die de schoolcontext vereist;
 • Leren van elkaar: De BOSsen leren in de vorm van intervisie en discussie van elkaars ervaringen en ontwikkelde inzichten;
 • Persoonlijke groei: De BOS wordt zich tijdens de opleiding en eventueel door de supervisie bewust van de eigen persoonlijke invloed op het ontwikkel- en leerproces van de te begeleiden docenten (zowel ervaren docenten als docenten in opleiding) en krijgt oog voor zijn/haar eigen sterke en minder sterke kanten.

Inhoud van het programma

Behalve het trainen en toepassen van relevante coachings- en opleidingsvaardigheden wordt theorie aangeboden op het terrein van:

 • voorwaarden en struikelblokken bij het opleiden en begeleiden van professionals;
 • de plaats van opleiding, begeleiding en professionalisering in de schoolorganisatie;
 • de fasen in een coachingstraject (zoals intake, probleemstelling, contract, evaluatie e.d.);
 • fasen in de ontwikkeling van docenten en wat deze betekenen voor het leren van docenten;
 • instrumenten in een schoolorganisatie in relatie tot professionele ontwikkeling van docenten (zoals collegiale consultatie, intervisie e.d.);
 • professionalisering en leren van volwassenen (condities om te leren, belemmeringen en beperkingen);
 • doorverwijzingmogelijkheden, bijvoorbeeld naar externe trajecten.

Uiteraard brengen deelnemers ook zelf onderwerpen, problemen en casussen in. 

Data bijeenkomsten

U kunt zich alvast aanmelden voor de eerstvolgende start in september 2019. Vanaf schooljaar 2019/2020 wordt deze cursus gegeven van 15.00 tot 18.00 uur op een nader te bepalen dag (niet de maandag). De data voor die bijeenkomsten zijn nog niet bekend; ze zullen op de website vermeld worden zodra ze bekend zijn. 

Studiebelasting

De studiebelasting van 140 uur is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • 10 bijeenkomsten van 3 uur (achtergronden en training): 30 uur
 • Per bijeenkomst 3 uur voorbereidingstijd: 30 uur
 • Praktijkuren in de school (voorbereiden gesprekken, uitvoeren en verslaglegging): 40 uur
 • Zelfstudie (literatuur): 40 uur

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats in het Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52 te Leiden. Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (5 minuten van het Centraal Station Leiden). 

Kosten

 • €1.500 voor deelnemers van opleidingsscholen
 • €1.850 voor deelnemers van niet-opleidingsscholen.

De prijs is inclusief opleidingsmap, maaltijden, koffie en thee, en nascholingscertificaat.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden met het online aanmeldingsformulier.

Annulering van deelname

Bij annulering van deelname tot twee weken (10 werkdagen) voor aanvang van de eerste bijeenkomst en/of een eventueel intakegesprek, zijn wij genoodzaakt €50 administratiekosten per aanmelding in rekening te brengen. Bij annulering van deelname minder dan twee weken (10 werkdagen), is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is in de meeste gevallen toegestaan. 

Annuleren kan alleen schriftelijk bij de afdeling Nascholing van het ICLON via emailadres: iclonns@iclon.leidenuniv.nl of per post: ICLON, t.a.v. afdeling Nascholing, Postbus 905, 2300 AX Leiden.

Docent en informatie

De opleiding wordt verzorgd door Maurice Kramer.

Gevalideerde nascholingsactiviteit

De voortgezette BOS-opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 140 RU (registeruren).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie