Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Voortgezette BOS-opleiding

De Voortgezette BOS-opleiding is een vervolgopleiding op de BOS-opleiding en is erop gericht de begeleidingsvaardigheden van huidige BOSsen uit te breiden en te verdiepen.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor ervaren opleiders die eerder de BOS-cursus gevolgd hebben. Zij hebben ervaring in het begeleiden en opleiden van beginnende docenten en/of docenten in opleiding, en zijn geïnteresseerd in het professionaliseringsbeleid op school en/of het coachen van ervaren docenten. 

Doelen van de opleiding

De opleiding is erop gericht dat opleiders en begeleiders op school hun reeds aanwezige opleidings-en coachingsvaardigheden verdiepen en uitbreiden in relatie tot de schoolcontext. De opleiding heeft de volgende kenmerken:

 • Opdoen van praktijkervaringen: aan de hand van het analyseren van authentieke casussen uit de praktijk breidt de BOS zijn of haar repertoire aan begeleidings-en opleidingsmethodieken uit en bouwt hij/zij efficiënte routines op.
 • Betekenisgericht leren: de BOS reflecteert op de eigen ervaringen en verleent er persoonlijke betekenis aan, die hem/haar verder helpt in het verdiepen en verbreden van opleidings- en coachingsvaardigheden.
 • Theoretische inzichten gebruiken: met behulp van theoretische kaders verdiept de BOS de analyse van praktijksituaties, waarmee nieuwe handelingsmogelijkheden ontdekt en toegepast kunnen worden.
 • Individualiseren: de BOS ontwikkelt zich binnen het opleidingskader in een richting die past bij wat hij/zij wil en kan en die de schoolcontext vereist.
 • Leren van elkaar: de BOSsen leren in de vorm van intervisie en discussie van elkaars ervaringen en ontwikkelde inzichten.
 • Persoonlijke groei: de BOS wordt zich tijdens de opleiding en eventueel door de supervisie bewust van de eigen persoonlijke invloed op het ontwikkel- en leerproces van de te begeleiden docenten (zowel ervaren docenten als docenten-in-opleiding) en krijgt oog voor zijn/haar eigen sterke en minder sterke kanten.

Inhoud van het programma

Behalve het trainen en toepassen van relevante coachings- en opleidingsvaardigheden wordt theorie aangeboden op het terrein van:

 • Voorwaarden en struikelblokken bij het opleiden en begeleiden van professionals;
 • De plaats van opleiding, begeleiding en professionalisering in de schoolorganisatie;
 • De fasen in een coachingstraject (zoals intake, probleemstelling, contract, evaluatie en dergelijke);
 • Fasen in de ontwikkeling van docenten en wat deze betekenen voor het leren van docenten;
 • Instrumenten in een schoolorganisatie in relatie tot professionele ontwikkeling van docenten (zoals collegiale consultatie, intervisie en dergelijke);
 • Professionalisering en leren van volwassenen (condities om te leren, belemmeringen en beperkingen);
 • Doorverwijzingmogelijkheden, bijvoorbeeld naar externe trajecten.

Uiteraard brengen deelnemers ook zelf onderwerpen, problemen en casussen in. 

Data bijeenkomsten

Als u zich aanmeldt zult u van ons informatie ontvangen zodra duidelijk is wanneer een nieuwe opleiding zal starten.  

Studiebelasting

De studiebelasting van 140 uur is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • 10 bijeenkomsten van 3 uur (achtergronden en training): 30 uur;
 • Per bijeenkomst 3 uur voorbereidingstijd: 30 uur;
 • Praktijkuren in de school (voorbereiden gesprekken, uitvoeren en verslaglegging): 40 uur;
 • Zelfstudie (literatuur): 40 uur.

Kosten

 • €1.650 voor deelnemers van opleidingsscholen
 • €2.150 voor deelnemers van niet-opleidingsscholen.

De prijs is inclusief opleidingsmap, koffie en thee, en nascholingscertificaat.

Aanmelding

Er zal september 2021 geen voorgezette BOS-cursus starten. 

Annulering van deelname

Bij annulering van deelname tot twee weken (10 werkdagen) voor aanvang van de eerste bijeenkomst en/of een eventueel intakegesprek, zijn wij genoodzaakt €50 administratiekosten per aanmelding in rekening te brengen. Bij annulering van deelname minder dan twee weken (10 werkdagen), is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is in de meeste gevallen toegestaan. 
Annuleren kan alleen schriftelijk bij het ICLON via emailadres: nascholing@iclon.leidenuniv.nl of per post: ICLON, t.a.v. Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs, Postbus 905, 2300 AX Leiden.

Trainer

Gitta de Graaf

Coördinator

Van 17 december 2021 t/m 15 mei 2022: Jacqueline Hoornweg

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.