Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Vakcoachtraject

Het traject is bestemd voor vakdocenten die studenten en nieuwe (aankomende) docenten begeleiden voor hun eigen vak.

Het ICLON verzorgt naast de cursus voor begeleiders op school (de BOS-opleiding) ook een begeleidingstraject voor vakcoaches (werkplekbegeleiders). De vakcoach begeleidt de nieuwe docent of student op vakinhoudelijk en (vak)didactisch terrein. Op een aantal scholen wordt de vakcoach ook ingezet bij professionaliseringstrajecten voor zittende docenten.

Doelgroep

Het traject is bestemd voor vakdocenten die studenten en nieuwe (aankomende) docenten begeleiden voor hun eigen vak. Omdat er gewerkt wordt met praktijkervaringen is het gewenst dat de vakcoach-in-spé tijdens de duur van de cursus ten minste één nieuwe of beginnende docent of student begeleidt.

Doelen van de opleiding

De vakcoach leert nieuwe (aankomende) docenten te begeleiden op vakinhoudelijk en  (vak)didactisch terrein. De vakcoach ontwikkelt algemene begeleidingsvaardigheden en neemt kennis van de nieuwste (vak)didactische ontwikkelingen.

De opbouw van het traject

Het traject bestaat uit de volgende delen:

  1. Een vakoverstijgend onderdeel dat gericht is op de beheersing van een aantal Algemene Begeleidingsvaardigheden. Onderwerpen: leren observeren, feedback geven, begeleiden en beoordelen. Deze onderwerpen worden mede bekeken vanuit de persoon van de vakcoach.
  2. Een onderdeel Algemene Didactiek. Dit onderdeel is gericht op het ontwerpen van een activerende les en het begeleiden van studenten daarbij. Met het aangereikte instrumentarium ontwerpen vakcoaches hun eigen activerende les, die gericht is op de vakinhoud en de vakdidactiek en het gebruik daarvan bij het begeleiden van de nieuwe docent of student. Van (on)ervaren docenten wordt immers gevraagd, dat zij activerende lessen kunnen ontwerpen en dat ze in staat zijn om leerlingen te motiveren.

Werkwijze tijdens het traject

In het gedeelte Algemene Begeleidingsvaardigheden wordt gewerkt met (eigen) praktijksituaties (onder andere door middel van video). Deze worden geanalyseerd en in simulatie verder uitgewerkt. Vakcoaches in opleiding worden gestimuleerd om de geleerde vaardigheden in de praktijk van het begeleiden toe te passen.

Inzet deelnemers

Wat verwachten wij van de deelnemers aan dit traject?
•    Aanwezigheid bij de bijeenkomsten;
•    Het lezen van de literatuur die wordt uitgereikt;
•    Het bestuderen van het ondersteunende materiaal;
•    Het inbrengen van casussen.

Certificering

Bij voldoende participatie ontvangen de deelnemers een certificaat voor vakcoaches, waarop de omvang en de gevolgde onderdelen van dit traject beschreven staan.

Data bijeenkomsten

De data worden in onderling overleg nader vastgesteld.

Locatie

De locatie van de bijeenkomsten wordt nader bekendgemaakt. 

Kosten

Het inschrijfgeld voor de verplichte onderdelen van het traject bedraagt €650 voor deelnemers van opleidingsscholen en €800 voor deelnemers van niet-opleidingsscholen. De cursus wordt voornamelijk als in-company traject op scholen aangeboden. Bij een minimum van zeven individuele inschrijvingen kan mogelijk ook een traject op het ICLON doorgang vinden. Bij een te gering aantal individuele inschrijvingen, zal getracht worden deze deelnemers onder te brengen bij een mogelijk te starten in-company traject.

Aanmelding

Meld u aan via het aanmeldfomulier.

Annulering van deelname

Bij annulering van deelname tot twee weken (10 werkdagen) voor aanvang van de eerste bijeenkomst en/of een eventueel intakegesprek, zijn wij genoodzaakt €50 administratiekosten per aanmelding in rekening te brengen. Bij annulering van deelname minder dan twee weken (10 werkdagen), is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is in de meeste gevallen toegestaan. 
Annuleren kan alleen schriftelijk bij het ICLON via e-mailadres: nascholing@iclon.leidenuniv.nl of per post: ICLON, t.a.v. Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs, Postbus 905, 2300 AX Leiden.

Coördinator

Sanne Bosker

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.