Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Begeleiding startende leraren

In het kader van een door het ministerie van OCW gesubsidieerd project om startende leraren optimaal te kunnen ondersteunen in de eerste jaren van hun schoolcarrière, nodigen de lerarenopleidingen van de Universiteit Leiden (ICLON), TU Delft (SEC) en de Hogeschool Rotterdam (Lero) u uit deel te nemen aan het project Begeleiding Startende Leraren.

Doel

Het doel van het project is de professionele ontwikkeling van beginnende leraren te versterken en uitval terug te dringen door middel van een zogenaamd  'inductiearrangement'. Dit traject duurt in principe drie jaar en bestaat in ieder geval uit de volgende vijf inhoudelijke aspecten:

  • verminderen werkdruk beginnende leraar;
  • enculturatie van de beginnende leraar in de school en het schoolbeleid;
  • basis leggen voor doorgaande professionalisering (professionele ontwikkelingsplannen);
  • begeleiding in de klas (observatie & feedback);
  • een structuur voor intervisie met peers en begeleiding door mentoren.

Kijk voor meer informatie op de website van BSL Zuid-Holland.

Contactpersoon

Projectleider: drs. Wilma Kruithof

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie