Logo Universiteit Leiden.

nl en

Schoolscan

In samenwerking een plan opstellen om de schoolscan uit te voeren

Zicht houden

De overheid heeft scholen voor het voortgezet onderwijs geld toegezegd in verband met de maatregelen rond het in kaart brengen van achterstanden bij leerlingen en het terugdringen hiervan. Als voorwaarde is gesteld dat scholen zicht houden op de individuele ontwikkeling, niet alleen cognitief maar ook hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en mentaal welzijn.

In kaart brengen

Samen met scholen kijken we welke gegevens reeds beschikbaar zijn in school (bijvoorbeeld voortgangstoetsen, leerlingvolgsysteem, digitale oefentoetsen, onderwijsevaluaties) en welke aanvullende gegevens nog wenselijk zijn en hoe die kunnen worden verzameld. Vervolgens wordt in samenwerking met de school een plan opgesteld om de schoolscan uit te voeren en de voortgang te blijven monitoren.

Contact

Neem voor meer informatie en/of een offerte op maat contact op met: nascholing@iclon.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.