Logo Universiteit Leiden.

nl en

Participatie en communicatie

Bij de totstandkoming van het Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan had de gemeente Leiden de regie in een inmiddels afgerond participatietraject met een klankbordgroep. Bij de deelprojecten, de verbouwingen en renovaties, is de universiteit verantwoordelijk voor een goede informatievoorziening naar omwonenden. Het P.J. Vethgebouw is gereed en alweer een tijd in gebruik, het Arsenaal aan de Arsenaalstraat wordt op dit moment intern gerenoveerd, en hierna volgt Cluster Zuid (P.N. van Eyckhof - Van Wijkplaats) aan de Witte Singel.

Communicatie over de verbouwingen

De universiteit wil direct omwonenden van de gebouwen zo goed mogelijk informeren over wat er staat te gebeuren. De mate waarin dit gebeurt en de wijze waarop, hangt af van de omvang van het project en de impact ervan op de omgeving. Informatiemomenten worden georganiseerd tijdens de ontwerpfase en voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal ook door de aannemer via informatiebrieven en andere middelen met betrokkenen/omwonenden worden gecommuniceerd. Dit gebeurt in afstemming met de universiteit, en per deelproject worden afspraken gemaakt over het beperken van de overlast. 

Als u vragen heeft over de communicatie rond de deelprojecten van Humanities Campus, stuurt u dan een e-mail naar info@humanitiescampus.nl

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.