Logo Universiteit Leiden.

nl en

Participatie en communicatie

Omwonenden en andere belanghebbenden konden vanaf begin 2018 in het participatietraject meepraten over de plannen voor de te ontwikkelen Humanities Campus.
In maart 2019 is dat traject afgerond en zijn het Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.

Inspraakperiode

Tot en met 16 mei zijn het Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan zes weken lang in te zien op het stadhuis van Leiden en in het Stadsbouwhuis. Daarna worden de reacties verwerkt door de gemeente en universiteit en vastgelegd in een rapport. Afhankelijk van de reacties kan het college van burgemeester en wethouders het voorgenomen besluit aanpassen. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de plannen. Bij een positief besluit kan de universiteit verder met de uitwerking van de verschillende deelprojecten.

 

Deelprojecten

De gebouwen van het Witte Singel-Doelencomplex worden een voor een aangepakt. Bij ieder deelproject worden omwonenden en andere belanghebbenden door de universiteit ge├»nformeerd over de ontwikkelingen. Op welke manier en met welke frequentie, is afhankelijk van de omvang van het project en de impact ervan op de omgeving. In de uitvoeringsfase heeft de aannemer een belangrijke rol in de communicatie. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie