Logo Universiteit Leiden.

nl en

Geluk

Mensen zoeken ‘geluk’. In hun zoektocht daarnaar staan ze voor een veelheid aan keuzen. Wat zijn de juiste? Deze cursus gaat hierover. Allereerst komt een aantal klassieke en modernere filosofen hierover aan het woord. 
Vervolgens kijken we naar modern wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp. Hoe wordt ‘geluk’ gemeten? Hoe is het 'geluk' verdeeld in de wereld? Geluk blijkt voor 40% genetisch bepaald te zijn, voor 10% door omstandigheden van buiten en voor 50% door ons eigen denken en gedrag. Geluk hebben we dus voor een belangrijk deel in eigen hand. Over deze 50% gaat het vooral in deze cursus.

De psycholoog Dijksterhuis onderscheidt zes factoren die mensen gelukkig kunnen maken. Vier ervan hebben betrekking hebben op de inhoud van ons bewustzijn, te weten (1) het inperken van ons hedonistische gedrag, (2) het intensiveren van contacten met anderen, (3) zinvolle vrijetijdsbesteding en (4) het kiezen van de juiste doelen in het leven. Twee factoren gaan over controle over ons bewustzijn, te weten (5) trainen van een kalm gemoed, en (6) inzicht in de werking van het bewustzijn.  
Zoeken naar geluk is vanzelfsprekend. Maar voor sommige mensen dreigen ‘geluk’ en ‘positief denken’ een obsessie te worden, getuige de vele zelfhulpboeken daarover. De moderne mens behoort gelukkig te zijn. Deze dwingende norm kan een averechts effect hebben. Het kan mensen aanzetten om pijn en verdriet, ook onderdelen van het gewone leven, te onderdrukken waardoor de pijn alleen maar erger wordt. Wellicht is dit laatste een verklaring voor de toenemende depressies in onze samenleving. 

Inhoud

 1. Verkenning van het begrip ‘geluk’ 
 2. Filosofen over ‘geluk’ 
  • Oosterse denkers
  • Griekse/Romeinse denkers
  • Middeleeuwse, christelijke denkers
  • Verlichtingsdenkers
  • Eigentijdse denkers
 3. Wetenschappelijk onderzoek op gebied van ‘geluk’ 
 4. Verdeling van ‘geluk’ in de wereld 
 5. Geluk op de politieke agenda 
 6. Bronnen van ‘geluk’ 
  • Genetisch bepaald 
  • Door omgeving bepaald 
  • In eigen hand (Dijksterhuis): Westerse methoden: Inperken van ons hedonistische gedrag; Intensiveren van contacten met anderen; Zinvolle vrijetijdsbesteding; Kiezen van de juiste doelen in het leven
  • In eigen hand (Dijksterhuis): Oosterse methoden (controle over bewustzijn): Trainen van een kalm gemoed; Inzicht in de werking van het bewustzijn
 7. Obsessie met ‘geluk’
 8.  De kunst van het ‘ongelukkig’ zijn 

Twee woensdagen
september: 7, 14
steeds 10.15-12.00 uur
en 13.15-15.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcollege met gelegenheid tot het stellen van vragen, discussie.
Het is niet nodig thuis te studeren.

Studiemateriaal

Powerpoints na het college.

Colleges € 143,-
(incl. koffie/thee)

Docent

Prof. dr. em. Frank Kortmann is hoogleraar psychiatrie en transculturele psychiatrie, Radboud Universiteit Nijmegen. Docent post-doctorale opleingen. Mental health consultant in verschillende niet-westerse landen, zoals Ethiopië, Afghanistan, Kososvo, Jemen. Psychotherapeut van niet westerse tbs-patiënten in de Pompe Kliniek Nijmegen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.