Logo Universiteit Leiden.

nl en

Oerplanten

Overlevers in de Hortus botanicus Leiden

De Wintertuin van de Hortus is vernieuwd en uitgebreid met een extra luchtbrug. Hier vinden bezoekers meer informatie over planten die vroeg in de evolutie ontstonden. Naar aanleiding van deze nieuwe presentatie geeft paleobotanicus Robbert Folmer een serie van vier colleges. In reuzenstappen gaat hij door de tijd: waarom vertelt een kleine afdruk van een plantje soms meer dan een heel skelet van een dinosaurus? Wat kunnen we leren van de planten die we aantreffen in de sedimenten van miljoenen jaren geleden? Aan de hand van voorbeelden uit hedendaags onderzoek en werk van naturalisten uit voorgaande eeuwen vertelt Robbert over het belang van planten in onze studie naar het verre verleden.

Hij legt uit hoe de eerste bodems ontstonden en wat de kolonisatie van het land door planten mogelijk maakte; hij verhaalt van grote veranderingen zoals neerstortende meteorieten en kometen die de ecologie wereldwijd beïnvloeden en legt belangrijke processen zoals de koolstofcyclus uit, die honderden miljoenen jaren geleden ontstond. Na een uur college bekijkt u met Robbert een plantengroep, zoals varens, naaktzadigen en de oudste bloemplanten. Aan de hand van de collecties vetplanten en vleesetende planten wordt de evolutie van een aantal kenmerken verder uitgewerkt.

Bron: Hortus botanicus Leiden.

4 vrijdagen
6, 13, 20, 27 nov 

10.30-11.30 uur
Hortus botanicus Leiden

Werkvorm

Elke bijeenkomst 1 uur hoorcolleges met vragen met het karakter van lezingen. De rondleiding door de Hortus wordt vervangen door een opname van de docent terwijl hij door de tuin loopt en uitleg geeft.
Wie de colleges digitaal volgt, krijgt een link naar een opname van de live bijeenkomsten. De opnames kunnen niet worden gedownload en zijn beschikbaar vanaf ca. een week na de betreffende bijeenkomst tot een maand na de laatste bijeenkomst in de serie.
Thuis ca. 0,5 uur studeren per bijeenkomst.

Studiemateriaal

Wordt per bijeenkomst digitaal verstuurd of op papier uitgereikt.
Korte literatuurlijst voor wie verder wil lezen.
PDFs van de powerpoints.

Collegeserie in de zaal € 124,-
Collegeserie in digitale vorm € 92,-
Bij de prijzen zijn de digitale bestanden van de powerpoints inbegrepen. U kunt geen print bestellen.

Docenten

Foto: Marieke Simons

Robbert Folmer is gespecialiseerd in het onderzoek naar fossiele planten, de paleobotanie. Hij werkt o.a. als rondleider en educatief medewerker in de Hortus botanicus Leiden.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de live colleges

Aanmeldingsformulier voor de colleges in digitale vorm

Bovenstaande links leiden naar een aanmeldingsformulier voor alle deelnemers die geen aanspraken maken op korting, én voor medewerkers van de Universiteit Leiden (LEI) die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn.

Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie een beroep wil doen op de kortingsmogelijkheden voor mensen met een inkomen rond het sociale minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.