Logo Universiteit Leiden.

nl en

Kosmologie

Een geschiedenis van ruimte en tijd

Kosmologie is de natuurwetenschap die zich richt op de structuur en evolutie van het universum als geheel. Het behoort daarom tot zowel de natuurkunde als de sterrenkunde
en maakt gebruik van alle moderne ontwikkelingen in deze vakgebieden, van quantumfysica tot relativiteitstheorie en van deeltjesversnellers tot ruimtevaart. In de laatste paar decennia is de hoeveelheid beschikbare data van waarnemingen en experimenten spectaculair toegenomen. Daarmee wordt het mogelijk de meest fundamentele inzichten en theorieën uit de natuur- en sterrenkunde te testen en de grenzen van deze vakgebieden te verkennen.
In het college zal aandacht worden geschonken aan de ontwikkeling die het vakgebied in
de afgelopen decennia heeft doorgemaakt en aan de vragen waar het onderzoek zich nu
op richt.

NASA/CXC/M.Weiss

Opzet van de colleges

  • De structuur van het zichtbare heelal; afstanden en tijdschalen.
  • De grootschalige dynamica en evolutie van de kosmos; relativiteitstheorie.
  • De kosmische achtergrondstraling; het inflatiemechanisme.
  • Elementaire deeltjes en hun rol in het vroege heelal.
  • Sterren, sterevolutie en het ontstaan van de elementen.
  • Zwarte gaten en zwaartekrachtsgolven.
  • Open vragen: donkere materie en donkere energie.

7 bijeenkomsten
najaar 2021

Hoorcolleges met vragen en discussie.
Thuis 2 tot 3 uur studeren per bijeenkomst.
Als voorkennis wordt een goede beheersing van natuurkunde en wiskunde op
middelbare-school niveau verondersteld.

Wie de colleges digitaal volgt, krijgt een link naar een opname van de live bijeenkomsten. De opnames kunnen niet worden gedownload; u kunt ze wel meermalen bekijken.

Studiemateriaal

  • Syllabus.
  • Digitale toegang tot de presentaties. 

Colleges in de zaal € 224
Colleges in digitale vorm € 168

Digitale bestanden van de syllabus en presentaties zijn bij de prijs inbegrepen. U kunt geen prints bestellen.
 

Docent

Jan-Willem van Holten studeerde natuur- en wiskunde in Leiden en promoveerde daar als theoretisch natuurkundige in 1980. Hij werd vervolgens fellow aan het CERN in Genève (1980-82) en wetenschappelijk medewerker Bergische Univ. (Wuppertal) (1982-85) Vanaf 1985 was hij staflid  van het Nikhef (Amsterdam) en bijzonder hoogleraar Theorerische Natuurkundeaan de VU (1999-2009). In 2009 werd hij bijzonder hoogleraar (em) Theoretische Natuurkunde aan de Universiteit Leiden. 

Deze website maakt gebruik van cookies.