Logo Universiteit Leiden.

nl en

Koken en wetenschap

Plant en eter in de Hortus botanicus Leiden

Koken is zo alledaags dat weinig mensen zich realiseren dat de bezigheid verband houdt met de wetenschap. Archeologie, etnobotanie, systematiek en scheikunde komen samen in uw keuken. Deze collegereeks gaat op een aantal aspecten in.

In de Hortus botanicus Leiden staan in 2018 de planten in onze voeding centraal. Dit is in het kader van het Horizon 2020-project Big Picnic. In vier ochtenden bekijkt u de planten die u op uw bord aan kunt treffen met een steeds andere bril. Hoe lang worden deze gewassen al gegeten, hoe heeft de mens ze veranderd en hoe hebben ze de mens veranderd? Welke afstanden legden de gewassen af en wat had dat voor gevolgen? Na een uur college in het mooie Academiegebouw wandelt u met de rondleider naar de naastgelegen Hortus en maakt van dichtbij kennis met de planten.

Onderwerpen die aan bod komen zijn eetbare tropische gewassen en hun herkomst, de historie van traditionele gerechten, de eetgewoonten van mensen uit een ver verleden en het genoom van de sinaasappel.

Prof.dr. Tinde van Andel

Prof.dr. Tinde van Andel, etnobotanica, is als onderzoeker verbonden aan Naturalis Biodiversity Center. Zij vertelt boeiende en verrassende verhalen over de achtergronden van de magische of medische werking die in West-Afrika en Suriname aan bepaalde planten wordt toegeschreven.

Tinde van Andel op de website van Museum Naturalis.

Dr. Gerda van Uffelen

Dr. Gerda van Uffelen is hoofd collectiebeheer bij de Hortus botanicus Leiden. Haar specialiteiten zijn varens en hun sporen. Gerda van Uffelen legt zich bovendien toe op de historische aspecten van botanische tuinen en publiceert daar regelmatig over.

Gerda van Uffelen op de website van de Universiteit Leiden.

Ellis Grootveld MA

Ellis Grootveld MA, archeologe, legt zich toe op natuureducatie en -beleving, en op het zo realistisch mogelijk bereiden van gerechten uit een historische periode. Zij vertelt over oorsprong en domesticatie van een aantal bekende voedingsgewassen.

De website van Ellis Grootveld (via LinkedIn)

Prof.dr. Paul Keβler

Prof.dr. Paul Keβler, prefect van de Leidse Hortus botanicus en verbonden aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden, bekleedt sinds 1 februari 2017 de bijzondere leerstoel Botanische tuinen en botanie van Zuidoost-Azië.

Paul Keβler op de website van de Universiteit Leiden.

4 vrijdagen
2, 9, 16, 23 november
11.15-13.00 uur
Academiegebouw, Leiden

Elke bijeenkomst 1 uur hoorcolleges met vragen met het karakter van lezingen, vervolgens rondleiding door de Hortus.
Thuis ca. 0,5 uur studeren per bijeenkomst. 

Wordt per bijeenkomst digitaal verstuurd.

  • Korte literatuurlijst voor wie verder wil lezen.
  • PDFs van de powerpoints.

Colleges € 130,-
Met HOVO-fan-pas € 14,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie