Logo Universiteit Leiden.

nl en

Koken en wetenschap

De colleges zijn voltekend.

Koken is zo alledaags dat weinig mensen zich realiseren dat de bezigheid verband houdt met de wetenschap. Archeologie, etnobotanie, systematiek en scheikunde komen samen in uw keuken. Deze collegereeks gaat op een aantal aspecten in.

In de Hortus botanicus Leiden staan in 2018 de planten in onze voeding centraal. Dit is in het kader van het Horizon 2020-project Big Picnic. In vier ochtenden bekijkt u de planten die u op uw bord aan kunt treffen met een steeds andere bril. Hoe lang worden deze gewassen al gegeten, hoe heeft de mens ze veranderd en hoe hebben ze de mens veranderd? Welke afstanden legden de gewassen af en wat had dat voor gevolgen? Na een uur college in het mooie Academiegebouw wandelt u met de rondleider naar de naastgelegen Hortus en maakt van dichtbij kennis met de planten.

Onderwerpen die aan bod komen zijn eetbare tropische gewassen en hun herkomst, de historie van traditionele gerechten, de eetgewoonten van mensen uit een ver verleden en het genoom van de sinaasappel.

Prof.dr. Tinde van Andel

Prof.dr. Tinde van Andel, etnobotanica, is als onderzoeker verbonden aan Naturalis Biodiversity Center. Zij vertelt boeiende en verrassende verhalen over de achtergronden van de magische of medische werking die in West-Afrika en Suriname aan bepaalde planten wordt toegeschreven.

Tinde van Andel op de website van Museum Naturalis.

Dr. Gerda van Uffelen

Dr. Gerda van Uffelen is hoofd collectiebeheer bij de Hortus botanicus Leiden. Haar specialiteiten zijn varens en hun sporen. Gerda van Uffelen legt zich bovendien toe op de historische aspecten van botanische tuinen en publiceert daar regelmatig over.

Gerda van Uffelen op de website van de Universiteit Leiden.

Ellis Grootveld MA

Ellis Grootveld MA, archeologe, legt zich toe op natuureducatie en -beleving, en op het zo realistisch mogelijk bereiden van gerechten uit een historische periode. Zij vertelt over oorsprong en domesticatie van een aantal bekende voedingsgewassen.

De website van Ellis Grootveld (via LinkedIn)

Prof.dr. Paul Keβler

Prof.dr. Paul Keβler, prefect van de Leidse Hortus botanicus en verbonden aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden, bekleedt sinds 1 februari 2017 de bijzondere leerstoel Botanische tuinen en botanie van Zuidoost-Azië.

Paul Keβler op de website van de Universiteit Leiden.

4 vrijdagen
2, 9, 16, 23 november
11.15-13.00 uur
Academiegebouw, Leiden

Elke bijeenkomst 1 uur hoorcolleges met vragen met het karakter van lezingen, vervolgens rondleiding door de Hortus.
Thuis ca. 0,5 uur studeren per bijeenkomst. 

Wordt per bijeenkomst digitaal verstuurd.

  • Korte literatuurlijst voor wie verder wil lezen.
  • PDFs van de powerpoints.

Colleges € 130,-
Met HOVO-fan-pas € 14,-

Aanmelden

De collegereeks is voltekend. Wanneer u op de wachtlijst wil worden gezet, kunt u HOVO mailen. Maar de kans dat iemand van de wachtlijst alsnog wordt geplaatst is klein.
Indien er toch nog een plaats vrij komt, krijgt de bovenste van de wachtlijst van ons bericht dat hij of zij wordt toegelaten. Alle anderen horen niets van ons. Doorgaans melden zich niet meer dan een of twee personen per collegereeks af. Mocht de collegereeks in een van de volgende seizoenen herhaald worden dan krijgen mensen  op de wachtlijst een uitnodiging om bij voorinschrijving in te tekenen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie