Logo Universiteit Leiden.

nl en

Klimaat, zeespiegelstijging en orkanen

Het klimaat verandert. We merken het elke dag. Hittegolven, droogtes, overstromingen: we lezen er dagelijks over in de krant. Hoe weten we nu zeker dat het klimaat verandert en wat zijn daarvan de oorzaken? Met de antwoorden op deze vragen begint de cursus. Maar er wordt ook verder gekeken. Wat leren we van de laatste IPCC rapporten, en hoe zal het klimaat zich verder ontwikkelen? Wat gebeurt er met de zeespiegel? Kunnen orkanen in de toekomst ook Nederland bereiken?  Door goed naar deze scenario’s te kijken, kunnen we nagaan wat we aan klimaatverandering kunnen doen. Wat moet er gebeuren om de verandering af te remmen (mitigatie) en wat kunnen we doen om ons aan te passen aan de nieuwe situatie (adaptatie)? Over deze vragen gaat de cursus “Klimaat, zeespiegelstijging en orkanen”.

Boom omgevallen tijdens storm Eunice 19 feb. 2022 (foto: Jannes Wiersema)

Onderwerpen per college

  1. Inleiding. Hoe zien we het weer veranderen om ons heen? Aanwijzingen voor klimaatverandering: smeltend ijs en extreem weer. Het versterkte broeikaseffect. Broeikasgasuitstoot door de eeuwen heen.  (Gerard van der Steenhoven)
  2. Laatste inzichten over klimaatverandering: het laatste rapport van het IPCC (Intergovernemental Panel on Climate Change). Hoe werkt het IPCC? Wat zijn de belangrijkste conclusies? Wat betekent dit voor Nederland. (Gerard van der Steenhoven)
  3. Zeespiegelstijging. Wat zien we wereldwijs (en in Nederlands). Wat zijn de oorzaken? Hoe ziet een “worst case” scenario eruit, en wat zijn de consequenties voor Nederland. (Sybren Drijfhout)
  4. Orkanen. Wat is een orkaan? Waar haalt een orkaan zijn energie vandaan? Waar komen ze voor? Heeft klimaatverandering invloed op orkanen? Kunnen orkanen door klimaatverandering ook Europa (en Nederland) bereiken. (Rein Haarsma )
  5. Klimaatbeleid. Wat is nodig om klimaatverandering af te remmen? Hoeveel tijd hebben we nog? Hoe moet Nederland zich aanpassen aan klimaatverandering? Het belang van klimaatbewustzijn. En wat kun je zelf doen? (Gerard van der Steenhoven)

5 woensdagen
april: 12, 19, 26
mei: 3 en 10 
11.15 tot 13.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met gelegenheid tot vragen stellen.
Thuis ca. 2 uur studeren per bijeenkomst.
Enige passieve kennis van het Engels is gewenst, omdat sommige figuren Engelstalige bijschriften zullen hebben.

Studiemateriaal

WMO Report on the State of the Global Climate 2022
Powerpoints worden na elk college ter beschikking gesteld.

Colleges € 200 (incl. koffie/thee)

Docenten

Prof. dr. Gerard van der Steenhoven is natuurkundige. Hij was van 2014 tot 2023 hoofddirecteur van het KNMI. Daarnaast is hij als deeltijdhoogleraar verbonden aan de Universiteit Twente (op het gebied van weer en klimaat). Hij is daarnaast betrokken bij het Klimaatonderzoeksinitiatief Nederland (KIN) van NWO en KNAW, dat grootschalig onderzoek gaat opzetten naar de systeemtransities die nodig zijn om Nederland in de jaren veertig klimaatneutraal te maken.

Prof. dr. Sybren Drijfhout is senior-onderzoeker op het KNMI en projectleider zeespiegelstijging-scenario’s. Hij is tevens buitengewoon hoogleraar klimaatdynamica aan de Universiteit Utrecht en deeltijdhoogleraar klimaatfysica aan de Universiteit van Southampton. Hij was lead-author van het hoofdstuk oceaan, cryosfeer en zeespiegelstijging in het laatste IPCC-rapport waarin hij met name aandacht besteedde aan oceaanstromingen.

Dr. Rein Haarsma is senior-onderzoeker en verbonden aan het KNMI. Hij is gespecialiseerd in orkanen en de grootschalige dynamica van de atmosfeer. Hij is lead-author van het hoofdstuk over de regionale impact van klimaatverandering in het laatste IPCC rapport van werkgroep I.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.