Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Evolutie van het immuunsysteem

Planten en de meeste soorten dieren missen een adaptief immuunsysteem. Bij deze organismen berust de verdediging op het aangeboren immuunsysteem, “innate immune system” geheten in het Engels, dat niet specifiek gericht is tegen één bedreiging, maar een breed-spectrum resistentie veroorzaakt. Gewervelde dieren bezitten dit aangeboren immuunsysteem ook, maar beschikken daarnaast over een adaptief immuunsysteem met antilichaam-eiwitten die specifiek één bepaalde aanvaller herkennen. Van bacteriën is lang gedacht dat ze ook alleen een breed-spectrum immuunsysteem hebben met onder andere antibiotica, maar relatief recent is ontdekt dat ook zij een adaptief immuunsysteem hebben dat “CRISPR-Cas” is genoemd, waarbij de specificiteit niet berust op een repertoire van specifieke eiwitten, maar op een module met specifieke DNA sequenties die ieder gericht zijn tegen één specifiek virus. Deze lezingenserie geeft een overzicht van de mechanismen die in verschillende organismen gebruikt worden in de aangeboren en adaptieve immuunrespons en de evolutie van deze mechanismen.

Een Streptomyces-bacterie met de chemische structuur van het antibioticum (blauwe pigment) dat het produceert. Bron: https://www.micropia.nl/

Opzet van de colleges

  • Inleiding en het Bacterie-immuunsysteem. (Daniel Rozen, dit college is in het Engels)
  • Het Planten-immuunsysteem. (Johan Memelink)
  • Het immuunsysteem van insecten. (Maurijn van der Zee)
  • Het Zebravis-immuunsysteem. (Herman Spaink)
  • Het humane immuunsysteem. (René de Vries)

Prof.dr. J. Memelink

Johan Memelink is hoogleraar Plantencelfysiologie, Instituut Biologie, Universiteit Leiden.
Pagina van Johan Memelink op de website van de Universiteit Leiden.

Dr. Daniël Rozen

Daniël Rozen is universitair hoofddocent Biotechnologie en gezondheid, Instituut Biologie, Universiteit Leiden.
Pagina van Daniël Rozen op de website van de Universiteit Leiden.

Prof.dr. Herman Spaink

Herman Spaink is hoogleraar Moleculaire celbiologie, Instituut Biologie, Universiteit Leiden.
Pagina van Herman Spaink op de website van de Universiteit Leiden.

Prof.dr. René R. P. De Vries

René R. P. De Vries is emeritus hoogleraar Immunogenetica, Universiteit Leiden.
In 1971 ontving ik in Leiden mijn artsenbul en vertrok voor 3 jaar naar Suriname, waar ik als gouvernementsarts werkte. Daarna keerde ik terug naar Leiden, waar ik eerst een promotieonderzoek deed (bij Prof. Jon van Rood) en vervolgens internist werd. Tot mijn emeritaat in 2011 heb ik in het AZL/ LUMC gewerkt.
Ik heb daar ruim 30 jaar onderzoek verricht naar erfelijke en immunologische aspecten van infectieziekten (met name lepra en tuberculose) en auto-immuunziekten (met name diabetes en Reumatoïde Artritis). Sinds 1990 ben ik hoogleraar in de Immunogenetica bij het LUMC.
Daarnaast was ik van 1998 tot 2011 hoofd van de Bloedtransfusiedienst van het LUMC.

Dr. Maurijn van der Zee

Maurijn van der Zee is universitair docent Evolutiebiologie, Instituut Biologie, Universiteit Leiden.
Maurijn van der Zee is gepromoveerd aan het Institut für Entwicklungsbiologie van de Universiteit van Keulen.  Hij heeft postdoctoraal onderzoek gedaan op het Centre de Génétique Moléculaire van het CNRS in Gif-sur-Yvette (nabij Parijs). Sinds 2012 is hij verbonden als universitair docent aan de Universiteit van Leiden.

Pagina van Maurijn van der Zee op de website van de Universiteit Leiden.

5 woensdagen
27 feb;
6, 13, 20, 27 mrt
10.30-12.15 uur
Leiden

Thuis studeren is niet nodig.
De docenten gaan ervan uit dat de deelnemers begrip hebben van de bouw van een cel, en wat eiwit, RNA  en DNA is.

Enige teksten (deels in het Engels).
Literatuurlijst.
PDFs van de powerpoints.

Colleges € 162,50
Met HOVO-fan-pas € 17,50
Studiemateriaal op papier € 16,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie