Logo Universiteit Leiden.

nl en

Energieproblemen in natuurwetenschappelijk perspectief

Deze colleges zijn voltekend.

Dat de verandering van het klimaat en de CO2-problematiek ons noopt ons energieverbruik te veranderen, daar zijn veel mensen nu wel van doordrongen. En de techniek is inmiddels wel zover ontwikkeld dat er ook de nodige alternatieven zijn. Maar welke alternatieven zijn er nu eigenlijk en kunnen die de fossiele brandstoffen vervangen? Wat zijn de problemen bij opslag en hoe bouwen we een netwerk zodat de energie voor iedereen en op de juiste tijd beschikbaar is? In een serie colleges van docenten van de TU Delft, en de bèta faculteit van de universiteiten van Utrecht en Leiden kunt u op de hoogte komen van de meest recente ontwikkelingen.

Deel uit de infographic Energie in Nederland in één oogopslag (Bron: EBN)

Opzet van de colleges

 • Inleiding
  A. Energie in Nederland 2019 (Van Leeuwen)
  B. CO2 problematiek ( Lekkerkerker)
 • Kernenergie en 4e generatie kernreactoren (Kloosterman)
 • Windenergie  (Zaaijer)
 • Kunstmatige fotosynthese en bio-zonnecellen (De Groot)
 • Electrochemische energie opslag en conversie (waaronder waterstof) (Koper)
 • Hoe maken we het energienetwerk stabiel? Waarom naast elektriciteit ook andere energiebronnen noodzakelijk zijn (Van Wijk)
 • Inpassing in de maatschappij. Hoe maken we de energietransitie tot een succes? (Kramer)

7 bijeenkomsten
gestart op vrijdag 7 feb,
11.15-13.00 uur
vervolg nog onbekend
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges met vragen.
Veel van de literatuur voor wie verder wil lezen is in het Engels.

Studiemateriaal

Powerpoints voor zover het beeldrecht het toestaat.
Literatuurlijst.

Colleges € 234,50
Met HOVO-fan-pas € 24,50

Docenten

Monica van Leeuwen, Business Manager Renewable Chemicals & Fuels - Port of Rotterdam.

Henk Lekkerkerker, Fysische chemie, Universiteit Utrecht.

Jan Leen Kloosterman, Radiation, Science and Technology, TU Delft.

Michiel Zaaijer, Section Wind Energy, TU Delft.

Huub de Groot, Biofysische organische chemie, Universiteit Leiden.

Marc Koper, Katalyse en oppervlaktechemie, Universiteit Leiden.

Ad van Wijk, Process and Energy Laboratory TU Delft.

Gert Jan Kramer, Copernicus Institute of sustainable development, Universiteit Utrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.