Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Energieproblemen in natuurwetenschappelijk perspectief

Dat de verandering van het klimaat en de CO2-problematiek ons noopt ons energieverbruik te veranderen, daar zijn veel mensen nu wel van doordrongen. En de techniek is inmiddels wel zover ontwikkeld dat er ook de nodige alternatieven zijn. Maar welke alternatieven zijn er nu eigenlijk en kunnen die de fossiele brandstoffen vervangen? Wat zijn de problemen bij opslag en hoe bouwen we een netwerk zodat de energie voor iedereen en op de juiste tijd beschikbaar is? In een serie colleges van docenten van de TU Delft, en de bèta faculteit van de universiteiten van Utrecht en Leiden kunt u op de hoogte komen van de meest recente ontwikkelingen.

Deel uit de infographic Energie in Nederland in één oogopslag (Bron: EBN)

Opzet van de colleges

 • Inleiding
  A. Energie in Nederland 2019 (Van Leeuwen)
  B. CO2 problematiek ( Lekkerkerker)
 • Kernenergie en 4e generatie kernreactoren (Kloosterman)
 • Windenergie  (Zaaijer)
 • Kunstmatige fotosynthese en bio-zonnecellen (De Groot)
 • Electrochemische energie opslag en conversie (waaronder waterstof) (Koper)
 • Hoe maken we het energienetwerk stabiel? Waarom naast elektriciteit ook andere energiebronnen noodzakelijk zijn (Van Wijk)
 • Inpassing in de maatschappij. Hoe maken we de energietransitie tot een succes? (Kramer)

7 vrijdagen
7, 14, 21, 28 feb,
6, 13, 20 mrt
11.15-13.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges met vragen.
Veel van de literatuur voor wie verder wil lezen is in het Engels.

Studiemateriaal

Powerpoints voor zover het beeldrecht het toestaat.
Literatuurlijst.

Colleges € 234,50
Met HOVO-fan-pas € 24,50

Docenten

Monica van Leeuwen, Business Manager Renewable Chemicals & Fuels - Port of Rotterdam.

Henk Lekkerkerker, Fysische chemie, Universiteit Utrecht.

Jan Leen Kloosterman, Radiation, Science and Technology, TU Delft.

Michiel Zaaijer, Section Wind Energy, TU Delft.

Huub de Groot, Biofysische organische chemie, Universiteit Leiden.

Marc Koper, Katalyse en oppervlaktechemie, Universiteit Leiden.

Ad van Wijk, Process and Energy Laboratory TU Delft.

Gert Jan Kramer, Copernicus Institute of sustainable development, Universiteit Utrecht.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Wanneer u meer dan twee collegereeksen volgt, kan het voordeliger zijn een HOVO-fan-pas aan te schaffen via Aanmelden voor veelplegers/grootverbruikers hieronder.

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Zij krijgen automatisch 50 % korting.

Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers (HOVO-fan-pas)

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie