Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Discrete problemen

Problemen uit de discrete wiskunde

Discrete problemen werden aanvankelijk vaak gesteld als recreatieve uitdaging. Zo vroeg Euler of je in Königsbergen een rondwandeling kon maken en daarbij elke brug precies een keer kon oversteken. Het handelsreizigersprobleem betreft de kortste rondrit waarbij je een aantal plaatsen aandoet. Kirkman vroeg of je 15 meisjes een week lang in rijen van drie kan laten lopen zodat elk paar meisjes eenmaal in de week in hetzelfde rijtje loopt. Zulke problemen bleken voorbeelden van bruikbare algoritmen bij computergebruik.  Tijdens de colleges wordt telkens begonnen met zo’n oud probleem. Daarna wordt de theorie behandeld die ontwikkeld is en waarmee het probleem te behandelen is. Vervolgens worden verwante problemen besproken. Elk hoofdstuk eindigt met een aantal opgaven waar de cursist zelf mee aan de slag kan. De oplossingen van de opgaven staan aan het eind van de syllabus.

De bruggen van Koningsbergen van het probleem van Euler

Opzet van de colleges

  • Eulerse grafen.
  • Vlakke grafen.
  • Ramsey theorie.
  • Routering.
  • Koppelingen.
  • Latijnse en magische vierkanten.
  • Blokdiagrammen.
  • Coderingstheorie.

Prof.dr. Rob Tijdeman is emeritus-hoogleraar wiskunde, Universiteit Leiden. Specialisme: getaltheorie.
Pagina van Rob Tijdeman op de website van de Universiteit Leiden.

8 vrijdagen
1, 8, 15, 22 feb;
1, 8, 15, 22 mrt
11.15-13.00 uur
Leiden

Hoorcollege met vragen.
Thuis ca. 2 uur studeren per bijeenkomst.
Er is geen voorkennis wiskunde nodig. Wel het vermogen abstract te kunnen denken en redeneren.

Syllabus.

Colleges € 260,-
Met HOVO-fan-pas € 28,-
Studiemateriaal op papier € 25,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie