Logo Universiteit Leiden.

nl en

Inzicht in de aarde

Een algemene collegereeks geologie

Landschappen in Nederland en daar buiten kunnen ons fascineren. Te weten hoe landschappen zijn ontstaan kan het genot nog extra verhogen. Water, wind en ijs zijn de belangrijkste vormers. Aan het oppervlak zijn bovendien  aanwijzingen te vinden die iets zeggen over de diepere ondergrond. Daar vinden andere processen plaats die hele continenten in beweging kunnen zetten, aardbevingen en vulkanisme veroorzaken en gebergteketens doen oprijzen. Oceanen bevatten belangrijke sleutels voor deze processen. Een geschiedenis van 4½ miljard jaar die uiteindelijk onze planeet haar uiterlijk heeft gegeven en waarop het leven zich heeft kunnen ontwikkelen. 

In acht hoorcolleges van 2 uur wordt een inleiding in de algemene geologie gegeven. De grote opbouw van de aarde, geologische tijdmetingen, de verschillen tussen oceaanbodems en continenten, belangrijke gesteentesoorten, verschillende landschapsvormen en de processen die daarbij een rol spelen zijn de onderwerpen van de eerste helft. In het tweede gedeelte van deze cursus zullen de diepere delen van de aarde en de processen die zich daar afspelen nader worden beschouwd. Continentverschuivingen, vulkanisme, gesteente vervormingen, gebergtes en de omvorming van gesteentes (metamorfose) zijn de hoofdthema’s. Dit alles zal het begrip en het genot van de vele verschijningsvormen van de aarde vergroten.

Matterhorn

Opzet van de colleges

  • Opbouw van de aarde en geologische tijd(metingen)
  • Gesteentesoorten
  • Erosie; de werking van water, wind en ijs
  • Rivieren en dalen
  • Platentektoniek, bewegende continenten
  • Vulkanen, breuken en aardbevingen
  • Plastische vervorming, gesteenteplooien
  • Metamorfose; geologie van een aantal bestemmingen in Europa

8 dinsdagen
26 oktober tm 14 december 2021
11.15-13.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges met gelegenheid tot het stellen van vragen.
Er is geen specifieke voorkennis nodig, hoewel enige (middelbare school-) kennis van scheikunde en natuurkunde op prijs wordt gesteld.

Studiemateriaal

  • Digitale syllabus
  • Digitale presentaties, na afloop van de colleges.

Collegeserie in de zaal € 264
Bij de prijzen zijn de digitale bestanden van de syllabus en de powerpoints inbegrepen. U kunt geen print bestellen.

Docent

Leo Minnigh studeerde geologie in Leiden. Hij was visiting professor in Brazilië, heeft bij verschillende geologische adviesbureaus gewerkt en was wetenschappelijk informatie-specialist aardwetenschappen bij de TU Delft.
In 2004 verscheen van zijn hand het boek Inventief probleemoplossen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.