Logo Universiteit Leiden.

nl en

Massale migraties in Latijns-Amerika

Migraties in Latijns-Amerika: het gaat net als in Afrika en Azië om tientallen miljoenen.

Wie zijn die migranten? Waarom willen ze weg? Waar willen ze heen? Wat zijn de risico's onderweg? En waar komen ze uiteindelijk terecht?

Deze vragen moet je voor alle migrantenstromen in de wereld stellen en hier doen we dat voor Latijns-Amerika, waar evenals in Afrika en Azië, sprake is van enorme bevolkingstoename en de rampzalige invloed van de klimaatverandering en de coronapandemie. Latijns-Amerika is ook een werelddeel waar politieke en sociale democratie vaak in hoge mate mankeren en dat reflecteert zich in corruptie, politiek geweld, drugsbenden, mensenhandel en discriminatie, want mensen aanzet tot vertrek.  Daarna gaan we kijken naar het migratiepatroon, de risico’s voor de migranten en waar ze uiteindelijk terecht komen en dat is voor velen niet wat ze gewenst hadden.

(bron: universiteit Monteávila, Venezuela)

Opzet van de colleges

Achtereenvolgens zullen de redenen worden behandeld die ertoe leiden dat mensen vertrekken en die zijn vrijwel dezelfde als in de rest van de wereld:

  1. In een werelddeel dat aan het begin van de 20e eeuw nog heel dun was bevolkt leidde een bevolkingsexplosie tot felle concurrentie om het beschikbare land en werk
  2. Mankerende politieke en sociale democratie leidden in veel landen tot politiek geweld, drugsbenden en discriminatie van hele groepen
  3. Natuurlijke catastrofes als gevolg van klimaatsverandering
  4. De gevolgen van de Covid-19 pandemie
  5. Wat doet massale migratie of vlucht met het migratiepatroon?
  6. Waar wil de migrant naar toe gaan?
  7. Wat zijn de risico’s voor migranten op weg naar andere landen

4 woensdagen
november: 2, 9, 16 en 23
15.15-17.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges met mogelijkheid om tussendoor vragen te stellen.
Thuis 2 tot 3 uur lezen per bijeenkomst.
Voor het thuis lezen van teksten in de syllabus is het nodig Engels te kunnen lezen.

Studiemateriaal

Enkele artikelen en kaarten, en samenvattingen van de colleges.

De powerpoints worden niet ter beschikking gesteld van de deelnemers.

Colleges en studiemateriaal € 143,-
(incl. koffie/thee)

Docent

Prof. dr. em. Raymond Buve is hoogleraar Geschiedenis van Latijns Amerika met 50 jaar ervaring in dat werelddeel als onderzoeker en bij werk voor de Europese Unie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.