Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Taal en schrift in China

In deze korte reeks gaan we in op verschillende aspecten van ‘taal’ in ‘China’. Zo staan we stil bij de vraag welke talen er allemaal gesproken worden en tot welke taalfamilies ze behoren. We zullen zien dat het Mandarijn de standaardtaal van China is, en ons afvragen waarom juist Mandarijn die eer te beurt gevallen is en niet een van de vele andere talen. We zullen kijken naar de eigenschappen van het Mandarijn en we zullen tijd besteden aan het schrift, waarbij we oog zullen hebben voor de ontstaansgeschiedenis en de toekomst.

Kopie uit de Tang Dynastie van 新婦地黃湯帖 door Wang Xianzhi (344–386), Taito Ward Kalligrafie Museum

Opzet van de colleges

  • De taalsituatie in China: Chinese talen, niet-Chinese talen, dialecten, met historische achtergrond
  • De Chinese taalfamilie: verschillen en overeenkomsten
  • Standaardtaal: waarom het Mandarijn en wat is er met het klassiek Chinees gebeurd?
  • Wat voor soort taal is het Chinees: korte schets van fonologische en syntactische eigenschappen
  • Globalisering: verengelsing en verchinesing
  • Het schrift: hoe is het ontstaan, hoe werkt het en waarom wordt het nog steeds gebruikt?

Docent

Rint Sybesma is hoogleraar Chinese taalkunde, LIAS en LUCL, Universiteit Leiden. Hij heeft (in Leiden) Sinologie en taalwetenschap gestudeerd. In 1992 is hij (in Leiden) gepromoveerd op een proefschrift over de Chinese syntaxis. In zijn onderzoek houdt hij zich vooral bezig met de syntaxis van de talen van China vanuit algemeen theoretisch perspectief. Hij is ook de ‘editor in chief’ van de in 2017 bij Brill uitgekomen Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics (5 delen, meer dan 500 artikelen, ruim 3500 pagina’s).

Pagina van Rint Sybesma op de webiste van de Universiteit Leiden.

Praktische informatie

6 donderdagen
31 okt, 7, 14,
21, 28 nov, 5 dec
15.15-17.00 uur
Leiden

Hoorcollege met vragen.
Thuis 1 à 2 uur studeren per bijeenkomst.
Er is geen voorkennis vereist.

Tekst geschreven door de docent.
Literatuurlijst.
Powerpoints worden niet beschikbaar gesteld.

Colleges € 195,-
Voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden € 97,50
Met HOVO-pas € 21,-
Tekst van de docent op papier € 19,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers (HOVO-fan-pas)

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie