Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

"Eens op die dag, die verre dag"

Sumerische verhalen over goden, koningen en mensen

De Sumerische literatuur behoort tot de oudste op schrift gestelde literatuur ter wereld. Dankzij de houdbaarheid van kleitabletten waarop verhalen en liederen zijn geschreven weten we veel over die literatuur. Vanaf ongeveer 2500 v. Chr. zijn ons literaire werken overgeleverd. De meeste literatuur kennen we echter uit de Oud-Babylonische periode (2000-1600 v. Chr.) toen Sumerisch al niet meer werd gesproken, maar wel als taal van het onderwijs tot lang na die periode op school werd gebruikt.

Leraren en leerlingen hebben ijverig de literaire werken op dictaat opgeschreven of overgeschreven. Dat is de reden dat er veel is overgeleverd. Allerlei genres zijn vertegenwoordigd in de Sumerische literatuur, zoals mythen, heldenverhalen, prijsliederen opgedragen aan goden, koningen, of tempels, verhalen over het leven op de schrijversschool, fabels, spreekwoorden en nog veel meer. In dit college zal ik u aan de hand van vertalingen in het Nederlands een overzicht geven van deze zeer oude rijke literatuur.

Zanger en een lierspeler. Detail van de 'standaard van Ur'. Ur ca. 2500 v.C.

Opzet van de colleges

  • Inleiding - Wat is Sumerische literatuur? De oudste voorbeelden.
  • Tempelliederen - De tempelbouw van Gudea van Lagash.
  • Mythologische verhalen (1) - Inanna's tocht naar het dodenrijk.
  • Mythologische verhalen (2) - De droom van Dumuzi.
  • Epische verhalen (1) - Heldenverhalen over Enmerkar en Lugalbanda .
  • Epische verhalen (2) - Heldenverhalen over Gilgamesh.
  • Liefdesliederen - Liederen uit de Dumuzi-Inanna-cyclus.
  • Koningshymnen - Liederen over koning Shulgi.
  • Verhalen over de schrijversschool - De schoolopstellen 'een dag op school' en 'een vader en zijn ondeugende zoon'.
  • 'Spreekwoorden' en nabeschouwing – Fabels, raadsels en spreekwoorden.

Theo Krispijn is gepensioneerd docent Sumerisch bij de opleiding OCMW van de Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden.
Pagina van Theo Krispijn op de website van de Universiteit Leiden.

10 vrijdagen
8, 15, 22 feb; 1, 8, 15,
22, 29 mrt; 5, 12 apr
11.15-13.00 uur
Leiden

Hoorcollege met vragen en discussie.
Thuis 2 tot 3 uur lezen per bijeenkomst, maar dit is niet noodzakelijk.

Syllabus met literatuurlijst.
PDFs van de Powerpoints.

Colleges € 325,-
Met HOVO-fan-pas € 35,-
Syllabus op papier € 31,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie