Logo Universiteit Leiden.

nl en

Serta Romana

Latijnse passages die zelden worden gelezen

De lectuur van Griekse en Latijnse teksten is vaak selectief en vooral gericht op de informatie die een tekst ons levert op historisch en cultureel gebied. Ook in de vele HOVO-cursussen die ik mocht verzorgen heeft deze beperking noodgedwongen een grote rol gespeeld.

Een nadeel van deze 'thematische' aanpak is natuurlijk dat we geen zicht krijgen op de vaak bewust aangebrachte structuur van een boek of hoofdstuk en op de literaire middelen die de auteur heeft toegepast om dat boek of hoofdstuk als een afgerond geheel te presenteren.

In dit college zullen we een aantal teksten - in vertaling- bestuderen met aandacht voor deze intrinsiek-literaire kwaliteiten. We beperken ons daarbij niet tot de top van bekende Latijnse auteurs (Vergilius, Ovidius), maar lezen ook passages uit Catullus, Propertius, Horatius, Statius en Tacitus.    

Rafael: Parnassus de Muzen en Poëten, deel van de zgn. Stanzen, Rome 1511

Dr. Hans Smolenaars is oud-universitair hoofddocent Latijn aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn specialismen zijn: Vergilius, Statius, archeologie & literatuur. Hij organiseert archeologisch-literaire reizen rond de Middellandse zee en verzorgt regelmatig cursussen voor HOVO.

Hans Smolenaars op de website van Antiek Toerisme.

8 dinsdagen
23, 30 okt; 6, 13,
20, 27 nov; 4, 11 dec
15.15-17.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen, discussie.
Thuis ca. 2 uur studeren per bijeenkomst. 

  • Syllabus met vertaalde teksten.
  • Tacitus, Dialogus de Oratoribus, vertaling verkrijgbaar bij docent.

Colleges € 260,-
Met HOVO-fan-pas €  28,-
Syllabus op papier € 25,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie