Logo Universiteit Leiden.

nl en

Marcel Proust: À la recherche du temps perdu

Marcel Proust (1871-1922) is een van de meest toonaangevende auteurs uit de twintigste eeuw. In 2022 wordt wereldwijd stilgestaan bij zijn honderdste sterfdag. Zijn hoofdwerk ‘Op zoek naar de verloren tijd’ beschrijft hoe de ik-verteller zijn roeping als kunstenaar ontdekt. Tegelijkertijd volgen wij hem in zijn vriendschappen en liefdesavonturen alsook in zijn contacten met de mondaine kringen. Zo verglijdt evenwel de tijd die slechts vastgehouden kan worden door levende herinneringen. De eerste aanzet hiertoe vindt zijn beslag in de bekende scène met het madeleine-koekje waarvan de geur als het in een glas thee wordt gedompeld zijn hele jeugd opnieuw in beeld brengt in een kleurige caleidoscoop. De herinneringen rijgen zich aaneen als een muzikale keten en komen tot hun recht in de beeldende kracht van het kunstwerk. Dan krijgen vreugde en tragiek van het leven een blijvende glans. Maar eerst worden hoofd- en bijfiguren aan een scherpe psychologische analyse onderworpen en ook getoond in hun evolutie en vaak verrassende veranderlijkheid. Algemene wetmatigheden en individuele bijzonderheden worden voortdurend met elkaar geconfronteerd. De romancyclus bevat evenwel ook een ontroerende reeks liefdesgeschiedenissen waarin de moeder en Albertine de hoofdrol spelen. Verder kruisen verschillende kunstenaars het pad van de verteller en completeren zijn vorming zoals de schilder Elstir en de componist Vinteuil.

Portret van Marcel Proust, door Jacques-Emile Blanche, 1892

Opzet van de colleges

Het eerste deel van Prousts zeven-delige werk wordt in detail gelezen en besproken. Dit staat ook als studiemateriaal genoemd. De andere delen komen ook ter sprake in een algemeen overzicht. En er zullen enkele fragmenten van meer in detail besproken worden.

8 dinsdagen
19 en 26 april;
3, 10, 17, 24 en 31 mei;

7 juni 2022
13.15-15.00 uur
Leiden
, in een collegezaal.

Werkvorm

Werkcolleges met inleiding door de docent en gezamenlijk lezen van teksten.
Thuis ca. 2 uur studeren per week.
Eventueel kunt u het aangeraden boek van te voren lezen.

Studiemateriaal

  • Marcel Proust,  Swanns kant op, Athenaeum, 2015. ISBN 9789025306878, of de uitgave uit 2018 ISBN 9789025308933 - Let wel dit is een andere uitgave  dan die van De Bezige Bij.
  • Enige pagina's Franse tekst ter vergelijking.

Colleges € 264

Bijkomende kosten voor de het genoemde boek van Proust. Hardcover € 29,99  (e-book 15,95) Zelf aan te schaffen in de boekhandel.

Docent

Sjef Houppermans was universitair hoofddocent Franse Letterkunde Universiteit Leiden. Hij is momenteel nog aan de opleiding verbonden als gastmedewerker.

Sjef Houppermans op de website van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.