Logo Universiteit Leiden.

nl en

Odysseus

De colleges live zijn voltekend. U kunt op een wachtlijst komen of kiezen voor de colleges in digitale vorm.

Van alle koningen en legeraanvoerders uit het heldentijdperk is Odysseus de meest menselijke en dat maakt zijn persoon tot op de dag van vandaag zo boeiend. Homerus geeft ons een gevarieerd beeld van deze vorst van Ithaka met zijn grote kwaliteiten, maar ook met zijn negatieve eigenschappen. In deze cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de dichter Homerus, de leefwereld van Odysseus, zijn persoon en zijn reizen.

Odysseus op Ithaka

Opzet van de colleges

Begonnen wordt met de dichter Homerus, zijn naam, geboorteplaats, de tijd waarin hij leefde en de techniek van het voordragen van zijn poëzie. De kenmerken van de epiek en het geniale van Homerus komen aan de orde, de rol van Homerus als opvoeder van de antieke Grieken. Tenslotte een beschouwing over de Odyssee, de drie thema's, de opzet van het geheel, de verdeling in boeken en een stuk tekstverklaring.
Hierna komt de wereld van Odysseus aan bod: het leven in de burchten, de kleding, eten en drinken, het sluiten van huwelijken en de positie van de vrouwen in de heldendichten, wijze van cremeren, offers en goden, scheepvaart en tenslotte het schrift.
De persoon van Odysseus is het volgende onderwerp. Zijn afkomst en de betekenis van zijn naam. Zijn huwelijk en eerste huwelijksjaren, zijn uiterlijk en karakter, het optreden vóór de vaart naar Troje en in het scheepskamp bij Troje, zijn aandeel in de verovering van Troje en de verschillende versies over zijn dood. Aansluitend een kort overzicht over de (vaak negatieve) pers die Odysseus kreeg bij latere Griekse en Latijnse schrijvers, en in de daarop volgende eeuwen.
Aan de reizen van Odysseus zal vervolgens aandacht worden besteed. Eerst een overzicht van alle theorieën en fantasieën die er hebben bestaan en nog steeds bestaan vanaf de Oudheid tot nu. Daarna opnamen van allerlei plaatsen die men in verband bracht en brengt in verband met de reizen van Odysseus.
De cursus wordt besloten met twee voorbeelden uit films over Odysseus en enkele opmerkingen over de problemen bij het vertalen van de Odyssee.

Na afloop hebben de cursisten grondige kennis opgedaan over een van de fraaiste letterkundige werken uit de Oudheid en later. Bovendien hebben zij intensief kennis gemaakt met de held én mens Odysseus en zijn leefwereld.

6 dinsdagen
Di. 29 sept; 6, 13, 27 okt; 3, 10 nov
10.30-12.15 uur
Leiden, Rijksmuseum van Oudheden

De opnames van de colleges komen steeds beschikbaar vanaf drie dagen na de colleges. Tot eind januari kunt ze thuis bekijken op een tijd die u uitkomt.

Hoorcolleges.

De hoorcolleges worden drie dagen later gepubliceerd voor wie ze digitaal wil volgen. De opnames kunnen niet worden gedownload; u kunt ze wel meermalen bekijken.

Thuis studeren (inlezen of nalezen aan de hand van de syllabus) is nauwelijks nodig.
Geen voorkennis vereist.

Studiemateriaal

Uitgebreide syllabus.
Literatuurlijst voor wie verder wil lezen.
Powerpoint wordt beschikbaar gesteld na afloop van de cursus.

Collegeserie in de zaal € 186,-
Collegeserie in digitale vorm € 138,-
Bij de prijzen zijn de digitale bestanden van de syllabus en de powerpoints inbegrepen. U kunt geen print bestellen.

Docent

Hein van Dolen is classicus en Byzantinoloog. Op zijn naam staat een groot aantal vertalingen en monografieën, onder meer over de Griekse mythologie, Byzantijnse geschiedenis en over Odysseus.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de live colleges 

Aanmeldingsformulier voor de colleges in digitale vorm

Bovenstaande links leiden naar een aanmeldingsformulier voor alle deelnemers die geen aanspraken maken op korting, én voor medewerkers van de Universiteit Leiden (LEI) die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn.

Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie een beroep wil doen op de kortingsmogelijkheden voor mensen met een inkomen rond het sociale minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.