Logo Universiteit Leiden.

nl en

Latijn voor Gymnasiasten 

Martialis Epigrammen Liber I 

Hic est quem legis ille, quem requiris, | toto notus in orbe Martialis | argutis epigrammaton libellis…  

We mogen wel stellen dat de Romeinse dichter Marcus Valerius Martialis (ca. 40–ca. 104 n.Chr.) het genre ‘Epigrammen’ tot de grootste hoogten heeft opgestuwd. Hij is beroemd vanwege zijn meer dan 1.500, veelal grappige, maar in elk geval puntige gedichten. In de Oudheid was men er dol op; in deze collegereeks zullen ook wij ervan genieten. We zullen zoveel mogelijk epigrammen uit boek 1 gezamenlijk onder beschouwing nemen.

Titelblad van de uitgave uit 1704 van Martialis Epigrammata

Het spreekt vanzelf dat de reeks ook gevolgd kan worden door wie niet eerder aan een cursus Latijn voor Gymnasiasten heeft deelgenomen.

 

8 donderdagen 
4, 11, 18, 25 mrt
1, 8, 15 en 22 april 

13:15-15:00 uur
Thuis, via Zoom

Werkcolleges.

U krijgt een link naar de online bijeenkomsten. 

Thuis ca. 4 uur per bijeenkomst de teksten van het volgende college voorbereiden, en de behandelde stof  bestuderen.

NB Er wordt uitgegaan van kennis van de morfologie en van de syntaxis van het Latijn op het niveau van het centraal examen. 

De deelnemers bereiden de te lezen epigrammata voor aanvang van het college voor volgens een cursusoverzicht, dat hun van tevoren zal worden toegestuurd. Ook voor het eerste college is voorbereiding vereist.

Studiemateriaal

De teksten zijn te vinden online in de bibliotheca Augustana. (Het gaat om Martialis, Epigrammaton Libri XII (ca. 85-102/3) Liber I)

Een woordenboek kan geraadpleegd worden via:  Logeion op de site van de The University of Chicago

 

Colleges in digitale vorm € 192

De teksten zijn openbaar toegankelijk op internet. U kunt geen prints bestellen.

Docent

Michel Buijs is als docent Latijn en Grieks verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen der Universiteit Utrecht. Daarnaast verzorgt hij namens zijn eigen bedrijf Classix lessen op het gebied van de Klassieke Talen. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar discourse linguïstiek en Latijnse/Griekse taalbeschrijving.

Deze website maakt gebruik van cookies.