Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Latijn voor Gymnasiasten

Bijzondere Latijnse teksten

In deze collegeserie lezen de deelnemers in het Latijn en onder begeleiding Latijnse teksten die het onderwijs op het gymnasium doorgaans niet halen. Elk jaar vindt er een nieuwe selectie plaats, zodat wie reeds eerder heeft deelgenomen, zich gerust opnieuw kan inschrijven, maar ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Het menu van het voorjaar van 2019 bestaat, deels op verzoek, onder meer uit een ecloga van Vergilius, poëzie van Cicero, een selectie uit Statius en – nieuw in dit theater – een humanistische tekst…

De gekozen teksten bieden alle gelegenheid in te gaan op de talige (en poëtische) kenmerken waarmee de auteurs hun werk vormgeven. Er wordt uitgegaan van kennis van de morfologie en van de syntaxis van het Latijn op het niveau van het centraal examen.

Urania Musa quae Ciceroni fatum pronuntiat, Johann Heinrich Tischbein, 1782

Michel Buijs is als docent Latijn en Grieks verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen der Universiteit Utrecht en aan die der Universiteit Leiden. Daarnaast verzorgt hij namens zijn eigen bedrijf Classix lessen op het gebied van de Klassieke Talen. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar discourse linguïstiek en Latijnse/Griekse taalbeschrijving.

10 donderdagen
7, 14, 21, 28 feb; 7, 14,
21, 28 mrt; 4, 11 apr
11.15-13.00 uur
Leiden

Werkcolleges.
Thuis ca. 4 uur bestuderen van de behandelde stof en lezen van de Latijnse tekst voor het volgende college.
Voor het goed kunnen volgen en voorbereiden van de colleges is nodig: Kennis van morfologie en syntaxis van het klassiek Latijn op niveau van het centraal examen (gymnasium).

Syllabus met teksten in het Latijn.
Literatuurlijst.

Colleges € 325,-
Met HOVO-fan-pas € 35,-
Studiemateriaal op papier € 20,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie