Logo Universiteit Leiden.

nl en

De Oden van John Keats

U kunt nog niet inschrijven.

In 2021 gedenken we het tweehonderdste sterfjaar van een van de meest geprezen en invloedrijke dichters uit de Britse Romantiek, John Keats (1795-1821). Het openingsvers van zijn dichterlijke romance Endymion, ‘A thing of beauty is a joy for ever’, is een alom bekend citaat geworden.

Keats schreef zowel narratieve als lyrische poëzie, en in zijn brieven etaleerde hij interessante gedachten over het wezen van de poëzie en van de schoonheid. In dit college bespreken we naast enkele andere korte lyrische gedichten vooral zijn zes ‘Odes’ in detail. Het zijn lofdichten op uiteenlopende aansprekende onderwerpen: Psyche, een nachtegaal, een Griekse amfoor, de neerslachtigheid, het herfstseizoen, en de luiheid. Waarom koos de dichter juist voor deze thematiek? Welke rol speelde hij in de Romantische beweging? Wat heeft John Keats ons vandaag nog te zeggen? Deze en aanverwante vragen zullen we gezamenlijk trachten te beantwoorden in een college voor liefhebbers van poëzie.

Opzet van de colleges

  • ‘On First Looking into Chapman’s Homer’, ‘Ode to Psyche’; Keats en de Romantiek — het Sonnet en de Ode
  • ‘Ode on a Grecian Urn’, ‘Ode to a Nightingale’; Keats en de Schoonheid — Kunst en Natuur
  • ‘La Belle Dame sans Merci. A Ballad’, ‘Ode on Melancholy’; Keats en de Middeleeuwen
  • ‘Ode on Idolence’, ‘Ode to Autumn’, ‘Bright star!’; Keats en het innerlijk leven — Keats in Nederland
John Keats geschilderd door William Hilton 1822

4 dinsdagen
indien mogelijk 5, 12, 19, 26 januari 2021
14.15 -16.45 uur
Leiden

Werkvorm

Werkcolleges: korte inleiding door de docent, daarna gezamenlijk lezen met discussie. Thuis ca. 2 uur lezen per week. Goede leesvaardigheid Engels is wenselijk.

Studiemateriaal

Reader, waarin de teksten en enig achtergrondmateriaal zijn opgenomen.

Docent

Wim Tigges is oud-universitair docent Engelstalige letterkunde bij de Faculteit Geesteswetenschappen in Leiden, met als specialiteit o.m. de 19e-eeuwse Britse letterkunde. Hij verzorgt sinds 2005 cursussen voor het HOVO.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.