Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

De oorsprong van de Indo-Europese talen

Geschiedenis en reconstructie van een oertaal

Bijna alle talen van Europa en een grote groep talen in Zuidwest en Centraal Azië zijn aan elkaar verwant en vormen de Indo-Europese taalfamilie, dat wil zeggen dat ze allemaal afstammen van één oertaal, die we het Proto-Indo-Europees noemen. Met zo’n 3 miljard sprekers is deze taalfamilie de grootste taalfamilie op aarde. Welke talen horen nou precies bij de Indo-Europese familie? En hoe weten we eigenlijk dat deze talen verwant zijn?
In de colleges zullen we bekijken hoe zo’n proto-taal wordt gereconstrueerd. We krijgen een idee hoe het Proto-Indo-Europees er ongeveer heeft uitgezien. Maar kunnen we daarmee ook de cultuur en leefomgeving van de Proto-Indo-Europeanen reconstrueren? Kunnen we bepalen hoe de Indo-Europese talen zich afgesplitst en verspreid hebben? En in hoeverre kun je al deze kennis gebruiken om de moderne Indo-Europese talen beter te begrijpen? In dit college zullen we op zoek gaan naar het antwoord op deze en gerelateerde vragen.

De vroegst overgeleverde Indo-Europese taal is het Hittitisch, dat werd geschreven op kleitabletten in spijkerschrift Bron: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/ancient-cultures/ancient-near-eastern-world/the-last-days-of-hattusa/

Opzet van de colleges

  • Wat is Indo-Europees? Taalverwantschap en taalverandering.
  • Grieks.
  • Sanskriet en Indo-Iraans.
  • Balto-Slavisch.
  • Italo-Keltisch.
  • Germaans.
  • Anatolisch.
  • Andere Indo-Europese talen.

Rogier J.M. te Paske MA, Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap (VIET), LUCL (Leiden University Center for Linguistics), studeerde vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap en is momenteel verbonden als onderzoeksassistent aan de Universiteit Leiden bij de opleiding Taalwetenschap.

8 woensdagen
20, 27 mrt; 3, 10,
17, 24 apr; 1, 8 mei
15.15-17.00 uur
Leiden

Deels hoorcollege met vragen, deels werkcollege met opdrachten.
Thuis 3 uur teksten bestuderen per bijeenkomst.

Syllabus.
Literatuurlijst.
PDFs van de Powerpoints.

Colleges € 260,-
Met HOVO-fan-pas € 28,-
Studiemateriaal op papier € 16,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie