Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Het Kwaad in de Nederlandse literatuur

Sinds mensenheugenis is ‘Het kwaad’ een kernthema in het religieuze en wijsgerige denken. Niet voor niets begint Rudiger Safranski in zijn gelijknamige boek (1998) bij de in Genesis vertelde verhalen over de zondeval en de moord van Kain op Abel. Hoewel de vanzelfsprekend lijkende inbedding van het kwaad als fenomeen binnen het joods-christelijke denken over zonde, schuld, vergeving en verlossing sinds de Verlichting steeds losser is geworden, blijft ‘Het Kwaad’ tot de dag van vandaag erkend als een welhaast metafysisch verankerde categorie in het menselijk bewustzijn en het menselijk bestaan. Het Kwaad is er simpelweg, en kan zowel worden erkend, gevreesd en bestreden, als ook vanuit esthetisch en/of hedonistisch perspectief worden verwelkomd en verheerlijkt. De moderne, niet per se religieuze benadering van het Kwaad is te vinden bij auteurs als De Sade, de auteurs van de romantische gothic novels, Byron, Rimbaud, Nietzsche, Gide, Camus en Bataille. Rudimenten van het christelijke denken vindt men overigens nog steeds bij auteurs als Baudelaire, Dostojevski, Huysmans en anderen.

Na twee bijeenkomsten waarin het onderwerp wordt ingeleid en binnen een cultuurhistorische context geplaatst, komen er in de daarop volgende zes bijeenkomsten Nederlandstalige auteurs aan bod als Louis Couperus, Jacob Israël de Haan, Gerrit Achterberg, Gerard Reve, W.F. Hermans, Harry Mulisch, Hugo Claus, Hella Haasse, Renate Dorrestein, Tom Lanoye, Thomas Rosenboom, Arnon Grunberg, Yves Petry en Manon Uphoff.

Félicien Rops: La_tentation_de_Saint_Antoine (1878, Bibliothèque royale de Belgique) (Bron: Wikipedia)

8 vrijdagen
14, 21, 28 feb 6, 13,
20, 27 mrt, 3 apr
11.15-13.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcollege met vragen en discussie.
Thuis ca. 3 uur studeren per bijeenkomst.

Studiemateriaal

Rüdiger Safranski, Het Kwaad (leverbaar via de boekhandel en bol.com, € 15,-, ook tweedehands verkrijgbaar).

Korte literatuurlijst.

Colleges € 268,-
Met HOVO-fan-pas € 28,-
Bijkomende kosten: het boek van Safranski.

Docent

Jaap Goedegebuure is emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde, Universiteit Leiden. Hij vervulde tevens leeropdrachten aan de universiteiten van West-Berlijn, Tilburg en Nijmegen. Hij werkt mee aan de boekenbijlage van Trouw.  Zijn laatste publicaties in boekvorm zijn Wit licht; poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu (2015), Stille venijnen; verderf en verdervers in het werk van Louis Couperus (2018) en Kellendonk, een biografie (2018).

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Wanneer u meer dan twee collegereeksen volgt, kan het voordeliger zijn een HOVO-fan-pas aan te schaffen via Aanmelden voor veelplegers/grootverbruikers hieronder.

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Zij krijgen automatisch 50 % korting.

Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers (HOVO-fan-pas)

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie