Logo Universiteit Leiden.

nl en

Het Kwaad in de Nederlandse literatuur

Sinds mensenheugenis is ‘Het kwaad’ een kernthema in het religieuze en wijsgerige denken. Niet voor niets begint Rudiger Safranski in zijn gelijknamige boek (1998) bij de in Genesis vertelde verhalen over de zondeval en de moord van Kain op Abel. Hoewel de vanzelfsprekend lijkende inbedding van het kwaad als fenomeen binnen het joods-christelijke denken over zonde, schuld, vergeving en verlossing sinds de Verlichting steeds losser is geworden, blijft ‘Het Kwaad’ tot de dag van vandaag erkend als een welhaast metafysisch verankerde categorie in het menselijk bewustzijn en het menselijk bestaan. Het Kwaad is er simpelweg, en kan zowel worden erkend, gevreesd en bestreden, als ook vanuit esthetisch en/of hedonistisch perspectief worden verwelkomd en verheerlijkt. De moderne, niet per se religieuze benadering van het Kwaad is te vinden bij auteurs als De Sade, de auteurs van de romantische gothic novels, Byron, Rimbaud, Nietzsche, Gide, Camus en Bataille. Rudimenten van het christelijke denken vindt men overigens nog steeds bij auteurs als Baudelaire, Dostojevski, Huysmans en anderen.

Na twee bijeenkomsten waarin het onderwerp wordt ingeleid en binnen een cultuurhistorische context geplaatst, komen er in de daarop volgende zes bijeenkomsten Nederlandstalige auteurs aan bod als Louis Couperus, Jacob Israël de Haan, Gerrit Achterberg, Gerard Reve, W.F. Hermans, Harry Mulisch, Hugo Claus, Hella Haasse, Renate Dorrestein, Tom Lanoye, Thomas Rosenboom, Arnon Grunberg, Yves Petry en Manon Uphoff.

Félicien Rops: La_tentation_de_Saint_Antoine (1878, Bibliothèque royale de Belgique) (Bron: Wikipedia)

8 bijeenkomsten
gestart vrijdag 14 feb
11.15-13.00 uur
vervolg nog onbekend
Leiden

Werkvorm

Hoorcollege met vragen en discussie.
Thuis ca. 3 uur studeren per bijeenkomst.

Studiemateriaal

Rüdiger Safranski, Het Kwaad (leverbaar via de boekhandel en bol.com, € 15,-, ook tweedehands verkrijgbaar).

Korte literatuurlijst.

Colleges € 268,-
Met HOVO-fan-pas € 28,-
Bijkomende kosten: het boek van Safranski.

Docent

Jaap Goedegebuure is emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde, Universiteit Leiden. Hij vervulde tevens leeropdrachten aan de universiteiten van West-Berlijn, Tilburg en Nijmegen. Hij werkt mee aan de boekenbijlage van Trouw.  Zijn laatste publicaties in boekvorm zijn Wit licht; poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu (2015), Stille venijnen; verderf en verdervers in het werk van Louis Couperus (2018) en Kellendonk, een biografie (2018).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.