Logo Universiteit Leiden.

nl en

Gulliver’s Travels: een meestersatire

Jonathan Swift (1667-1745), Iers geestelijke en politiek propagandist, mag met recht de scherpste satiricus aller tijden worden genoemd. In dit wintercollege zullen de deelnemers kunnen ontdekken dat zijn meest beroemde werk, Gulliver’s Travels, veel meer behelst dan een fantasievol kinderboek. We zullen hierbij zowel aandacht besteden aan de historische achtergrond waartegen het boek is ontstaan, als aan de mate waarin hetgeen Swift aan de orde stelt nog steeds actueel is. Vragen die aan de orde kunnen komen zijn: wat is satire eigenlijk precies? Welke methoden en technieken gebruikte Swift, en waarom koos hij voor een reisverhaal als basis? Wat speelde er in de tijd van Swift, en op welke verschijnselen en personages waren zijn pijlen voornamelijk gericht? Elke week wordt één van de vier delen waaruit het boek bestaat zowel in de bredere context als in detail ingeleid en besproken.

James Gillray: The King of Brobdingnag and Gulliver 1803

Programma van de colleges

  • Swift en zijn tijd; Gulliver’s Travels, Part I: ‘A Voyage to Lilliput’
  • De satire en de 18e-eeuwse media; Part II: ‘A Voyage to Brobdingnag’
  • Swifts intertekstualiteit; Part III; ‘A Voyage to Laputa, Balnibarbi, Glubbdubdrib, Luggnagg and Japan’
  • Swift in de 21e eeuw; Part IV: ‘A Voyage to the Country of the Houyhnhnms’

Dr. Wim Tigges is oud universitair docent Engelstalige letterkunde, Universiteit Leiden. Hij verzorgt sinds 2005 colleges voor HOVO.

4 dinsdagen
8, 15, 22, 29 januari 2019
14.15 -16.45 uur
Leiden

Werkcolleges met korte inleiding door de docent, vervolgens discussie.
Thuis ca. 4 uur lezen per week.
Goede leesvaardigheid Engels is wenselijk.

Jonathan Swift, Gulliver’s Travels, Penguin Classics, 2003. ISBN 9780141439495 (Rev.ed), € 8,99 (ebook € 3,44). 

Colleges € 130,-
Met HOVO-fan-pas € 14,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie