Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Gulliver’s Travels: een meestersatire

Deze collegereeks is voltekend.

Jonathan Swift (1667-1745), Iers geestelijke en politiek propagandist, mag met recht de scherpste satiricus aller tijden worden genoemd. In dit wintercollege zullen de deelnemers kunnen ontdekken dat zijn meest beroemde werk, Gulliver’s Travels, veel meer behelst dan een fantasievol kinderboek. We zullen hierbij zowel aandacht besteden aan de historische achtergrond waartegen het boek is ontstaan, als aan de mate waarin hetgeen Swift aan de orde stelt nog steeds actueel is. Vragen die aan de orde kunnen komen zijn: wat is satire eigenlijk precies? Welke methoden en technieken gebruikte Swift, en waarom koos hij voor een reisverhaal als basis? Wat speelde er in de tijd van Swift, en op welke verschijnselen en personages waren zijn pijlen voornamelijk gericht? Elke week wordt één van de vier delen waaruit het boek bestaat zowel in de bredere context als in detail ingeleid en besproken.

James Gillray: The King of Brobdingnag and Gulliver 1803

Programma van de colleges

  • Swift en zijn tijd; Gulliver’s Travels, Part I: ‘A Voyage to Lilliput’
  • De satire en de 18e-eeuwse media; Part II: ‘A Voyage to Brobdingnag’
  • Swifts intertekstualiteit; Part III; ‘A Voyage to Laputa, Balnibarbi, Glubbdubdrib, Luggnagg and Japan’
  • Swift in de 21e eeuw; Part IV: ‘A Voyage to the Country of the Houyhnhnms’

Dr. Wim Tigges is oud universitair docent Engelstalige letterkunde, Universiteit Leiden. Hij verzorgt sinds 2005 colleges voor HOVO.

4 dinsdagen
8, 15, 22, 29 januari 2019
14.15 -16.45 uur
Leiden

Werkcolleges met korte inleiding door de docent, vervolgens discussie.
Thuis ca. 4 uur lezen per week.
Goede leesvaardigheid Engels is wenselijk.

Jonathan Swift, Gulliver’s Travels, Penguin Classics, 2003. ISBN 9780141439495 (Rev.ed), € 8,99 (ebook € 3,44). 

Colleges € 130,-
Met HOVO-fan-pas € 14,-

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie