Logo Universiteit Leiden.

nl en

Gulliver’s Travels: Een meestersatire

Jonathan Swift (1667-1745), Iers geestelijke en politiek propagandist, mag met recht de scherpste satiricus aller tijden worden genoemd. In deze wintercursus zullen de deelnemers kunnen ontdekken dat zijn meest beroemde werk, Gulliver’s Travels, veel meer behelst dan een fantasievol kinderboek. We zullen hierbij zowel aandacht besteden aan de historische achtergrond waartegen het boek is ontstaan, als aan de mate waarin hetgeen Swift aan de orde stelt nog steeds actueel is. Vragen die aan de orde kunnen komen zijn: wat is satire eigenlijk precies? Welke methoden en technieken gebruikte Swift, en waarom koos hij voor een reisverhaal als basis? Wat speelde er in de tijd van Swift, en op welke verschijnselen en personages waren zijn pijlen voornamelijk gericht? Elke week wordt één van de vier delen waaruit het boek bestaat zowel in de bredere context als in detail ingeleid en besproken.

James_Gillray_The_King_of_Brobd-ingnag_and_Gulliver, ets uit het Metropolitan Museum NY (bron: wikipedia)

Opzet van de colleges

  • Swift en zijn tijd; Gulliver’s Travels, Part I: “A Voyage to Lilliput”
  • De satire en de 18e-eeuwse media; Part II: “A Voyage to Brobdingnag”
  • Swifts intertekstualiteit; Part III; “A Voyage to Laputa, Balnibarbi, Glubbdubdrib, Luggnagg and Japan”
  • Swift in de 21e eeuw; Part IV: “A Voyage to the Country of the Houyhnhnms”

4 dinsdagen
januari: 17, 24, 31
februari: 7

14.15 -16.45 uur
Leiden

Werkcolleges: korte inleiding door de docent, daarna gezamenlijk lezen met discussie.

Thuis ca. 4 uur lezen per week.
Goede leesvaardigheid Engels is wenselijk. De bespreking vindt plaats in het Nederlands.

Studiemateriaal

Jonathan Swift, Gulliver’s Travels, Penguin Classics (ISBN 9780141439495). (kosten ca. € 5,50)

Colleges € 143 (incl. koffie/thee)

Docent

Dr. Wim Tigges is oud-universitair docent Engelstalige letterkunde bij de Faculteit Geesteswetenschappen in Leiden. Hij verzorgt sinds 2005 cursussen voor het HOVO.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.