Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

De realistische romans van Louis Couperus

Louis Couperus (1863-1923) leefde in een periode van grote en snelle politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, waarin bovendien een verscheidenheid aan literaire stromingen tot bloei en verval kwam, met name het realisme, het naturalisme, het estheticisme, het decadentisme, en het symbolisme.

In dit college lezen en bespreken we zijn tot op de dag van vandaag meest gewaardeerde en qua thematiek wellicht ook nog steeds actuele Haagse en Indische romans.

Eline Vere, beeld door Theo van Nahmer, Groot Hertoginnelaan, Den Haag (Bron: Wikipedia)

Opzet van de colleges

  • Inleiding: Louis Couperus en zijn tijd
  • Eline Vere (1889); vrouwenlevens en het pathologische Naturalisme (twee bijeenkomsten)
  • Extaze (1892); de laat-19e-eeuwse mystiek
  • De stille kracht (1900); kolonialisme en postkolonialisme (twee bijeenkomsten)
  • De boeken der kleine zielen (1901-03); decadentie en de ‘nieuwe tijd’ (twee bijeenkomsten)
  • Van oude menschen, de dingen die voorbijgaan... (1906); de ouderdom en het verdrukte verleden (twee bijeenkomsten)

Docent

Wim Tigges is oud-universitair docent letterkunde bij de Faculteit Geesteswetenschappen in Leiden, met als specialiteit o.m. de 19e-eeuwse en vroeg-20e eeuwse roman. Hij verzorgt sinds 2005 cursussen voor het HOVO.

Pagina van Wim Tigges op de website van de Universiteit Leiden.

Praktische informatie

10 dinsdagen
17, 24 sept, 1, 8, 15,
22 okt, 5, 12, 19, 26 nov
14.15-16.45 uur

Leiden

Werkcolleges: korte inleiding door de docent, daarna gezamenlijk lezen met discussie. Thuis gemiddeld ca. 8 uur lezen per week (totaal ong. 1900 pagina’s proza).

De vijf romans in uitgaven naar keuze, mits onverkort en niet ‘hertaald’.

Colleges € 325,-
Met HOVO-pas € 35,-
Bijkomende kosten: evt. kosten voor de 5 literaire werken.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie