Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

De blijspelen van Oscar Wilde

De van geboorte Ierse auteur Oscar Wilde (1854-1900) was een briljant causeur en essayist, maar is thans toch het meest bekend en gewaardeerd om zijn bijzonder gevatte ‘society comedies’: Lady Windermere’s Fan (1892), A Woman of No Importance (1893), An Ideal Husband (1895) en The Importance of Being Earnest (1895). In deze vier blijspelen steekt Wilde op luchtige toon maar daarom niet minder indringend vooral de draak met de vaak verkrampte maatschappelijke verhoudingen in met name de ‘hogere kringen’ van zijn tijd.

In dit college lezen en bespreken we de vier teksten tegen de achtergrond van het fin-de-siècle van de 19e eeuw. We zullen hierbij vooral kijken naar Oscar Wilde als woordkunstenaar, maar ook telkens de vraag proberen te beantwoorden waarom deze stukken nog steeds worden opgevoerd en verfilmd.

Opzet van de colleges

  • Lady Windermere’s Fan; Oscar Wilde en het laat-19e-eeuwse toneel
  • A Woman of No Importance; seksualiteit en de seksuele verhoudingen in het fin-de-siècle
  • An Ideal Husband; Oscar Wilde als satiricus
  • The Importance of Being Earnest; Oscar Wilde in de 21ste eeuw

4 dinsdagen
7, 14, 21, 28 jan 2020
14.15-16.45 uur
Leiden

Werkvorm

Werkcolleges met korte inleiding door de docent, vervolgens gezamenlijk lezen en discussie.
Thuis ca. 4 uur lezen per week. Goede leesvaardigheid Engels is wenselijk.

Studiemateriaal

De vier ‘comedies’, in Engelstalige uitgave(n) naar keuze.

Colleges € 130,-
Met HOVO-pas € 14,-
Bijkomende kosten: evt. kosten voor de vier ‘comedies’.

Docent

Wim Tigges is oud-universitair docent Engelstalige letterkunde, Universiteit Leiden. Hij verzorgt sinds 2005 cursussen voor het HOVO.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers (HOVO-fan-pas)

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie