Logo Universiteit Leiden.

nl en

De Brontës

Precies tweehonderd jaar geleden werd Emily Brontë geboren, schrijfster van de meest aangrijpende psychologische roman in de Engelse taal. Met haar oudere zuster Charlotte en haar jongere zuster Anne vormde zij in de hoogtijdagen van de Victoriaanse roman een uitzonderlijk literair trio. Gedrieën produceerden zij een zevental romans, die tot op de dag van vandaag worden gelezen en herlezen.

In dit college lezen en bespreken we vijf romans, die elk op eigen wijze getuigen van een diep inzicht in de menselijke psyche en in de intermenselijke verhoudingen. Verbindend thema is het volhardend streven van krachtige vrouwen naar genegenheid, waardering, wederkerigheid en zelfontplooiing. Agnes Grey beschrijft de ondankbare positie van een Victoriaanse gouvernante, geminacht door de kinderen die zij geacht wordt op te voeden; Wuthering Heights, misschien de meest gepassioneerde Engelstalige roman, gaat over klassentegenstellingen en onstuimige erotiek; Jane Eyre is het meeslepende relaas van een vrouw die al als kind een strijd tegen het harde bestaan moet leveren en uiteindelijk alle tegenslagen te boven komt; The Tenant of Wildfell Hall, waarin een vrouw het heeft te stellen met een liederlijke echtgenoot, is wel de eerste feministische roman genoemd; in Villette moet een Engelse in een vreemde stad op het Continent vechten voor het behoud van haar identiteit en integriteit in moeilijke verhoudingen tussen leerlinge en docent en tussen ondergeschikte en leidinggevende.

Patrick Branwell Brontë: Anne, Emily en Charlotte Brontë, 1834, Londen National Portrait Gallery

Programma van de colleges

  • Inleiding: de Brontës
  • Anne Brontë, Agnes Grey (1847)
  • Emily Brontë, Wuthering Heights (1847)
  • Charlotte Brontë, Jane Eyre (1847)
  • Anne Brontë, The Tenant of Wildfell Hall (1848)
  • Charlotte Brontë, Villette (1853)

Dr. Wim Tigges is oud-universitair docent Engelstalige letterkunde bij de Faculteit Geesteswetenschappen in Leiden, met als specialiteit o.m. de 19e-eeuwse roman. Hij verzorgt sinds 2005 colleges voor HOVO. 

10 dinsdagen
18, 25 sept; 9, 16, 23,
30 okt; 6, 13, 20, 27 nov.
14.15 -16.45 uur
Leiden

Werkcolleges: korte inleiding door de docent, daarna gezamenlijk lezen met discussie.
Thuis ca. 10 uur lezen per week (totaal ong. 2000 pagina’s proza). Goede leesvaardigheid Engels is wenselijk.

De vijf romans, bij voorkeur in de geannoteerde Penguin uitgaven.

Colleges € 325,-
Met HOVO-fan-pas € 35,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie