Logo Universiteit Leiden.

nl en

'April is the Cruellest Month…'

De verwoeste wereld van T.S. Eliot

Thomas Stearns Eliot (1888-1965) is één van de belangrijkste dichters uit de Modernistische periode, waarin onder meer afstand werd genomen van een traditionele 'romantische' visie op de poëzie. Zijn meest bekende gedicht, The Waste Land, verscheen precies honderd jaar geleden in zijn definitieve vorm. In deze cursus zullen behalve The Waste Land ook enkele van zijn kortere gedichten en het prachtige Four Quartets worden geanalyseerd door middel van intensieve 'close reading'. In korte inleidingen zal worden ingegaan op vragen als: welke plaats neemt deze dichter in in de tijdgeest van het Interbellum? Hoe verhoudt zijn werk zich tot dat van zijn voorgangers en opvolgers? Zijn de gedichten van Eliot werkelijk zo ondoorgrondelijk? Wat zijn de belangrijkste thema’s ervan? In hoeverre voldoen ze aan de visie die Eliot als literatuurcriticus had over de poëtica?

Krokus in april (bron: Pixabay)

1. 'The Love Song of J. Alfred Prufrock', 'Portrait of a Lady', 'La Figlia Che Piange' — T.S. Eliot en het Modernisme

2. The Waste Land en de wereld van 1923

3. The Waste Land en het gebruik van intertekst

4. 'The Hollow Men', 'Ash-Wednesday', 'Journey of the Magi', 'Animula', 'Marina' — Eliot en de rol van religie

5. Four Quartets: 'Burnt Norton' en 'East Coker' — de symboliek

6. Four Quartets: 'The Dry Salvages' en 'Little Gidding'— de epifanie

6 woensdagen
april: 12, 19 en 26
mei: 3, 10 en 17 

14.15-16.45 uur
Leiden

Werkvorm

Werkcolleges met korte inleiding door de docent, vervolgens discussie (in het Nederlands).

Thuis 2 à 3 uur lezen per week.

Voor deze colleges is een goede leesvaardigheid in het Engels noodzakelijk.

Studiemateriaal

  • Een korte reader
  • T.S. Eliot, Collected Poems 1909-1962, faber and faber (1974 of later). ISBN 0-571-10548-3

Colleges € 235,- (incl. koffie/thee)
Het boek van Eliot dient u zelf aan te schaffen in de boekhandel of via internet. Nieuwe uitgaven kosten ca. € 25, maar ook tweedehands uitgaven voldoen.

Docent: Wim Tigges

Dr. Wim Tigges is oud-universitair docent Engelstalige letterkunde bij de Faculteit Geesteswetenschappen in Leiden. Hij verzorgt sinds 2005 cursussen voor het HOVO.

Na zijn colleges over Ulysses, najaar 2022:

Geeft heel goed les, prima uitleg, betrekt studenten bij alles, heel
motiverend, en zijn brede kennis is indrukwekkend.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.