Logo Universiteit Leiden.

nl en

Oog in oog met schilders

Zelfportretten en ateliervoorstellingen in de zeventiende eeuw

Pieter Paul Rubens, Anthony van Dyck, Clara Peeters, Rembrandt van Rijn, Judith Leyster en talrijke andere meesters uit de Gouden Eeuw hebben opvallend veel zelfportretten geschilderd. Wie oog in oog staat met deze schilders en schilderessen ervaart de sensatie te worden teruggeslingerd in de tijd en direct in contact te staan met deze meesters. Al even intrigerend is de enorme diversiteit aan typen zelfrepresentaties: deze variëren van zelfportretten in ateliers met schildersgerei achter de ezel, formele zelfportretten, zelfportretten in een serieuze of juist komische rol, zelfportetten in stillevens – als terloopse reflectie in een glas, tot zelfportretten in groepsverband, zoals schuttersstukken of familieportretten. Deze voorstellingen roepen vele vragen op. Met welk doel werden zij geschilderd en voor wie waren zij bestemd? Waarom koos een kunstenaar voor een bepaalde presentatie? Welke gedachten brachten kunstenaars tot uitdrukking over hun schildersvak? Hoe hangt de bloei van dit genre samen met veranderingen in de maatschappelijke status van schilders? Hoe werden deze schilderijen vervaardigd en hoe gingen schilders om met bestaande tradities en conventies? Uiteraard komt ook de oorsprong van het genre aan bod.

Anthony van Dyck, Zelfportret met zonnebloem, c. 1633, Doek, 61.5 x 75.2 cm, Duke of Westminster, Grosvenor House, Londen/Eaton Hall, Cheshire

5 dinsdagen
4, 11, 18 feb,
3, 10 mrt
13.15-15.00 uur
Leiden

Werkvorm

4 hoorcolleges met vragen en discussie  
1 museumexcursie
Thuis ca. 2 uur studeren per bijeenkomst.

Studiemateriaal

Syllabus.
Literatuurlijst.
Powerpoints na afloop van de colleges, voor zover het beeldrecht het toelaat.

Colleges € 167,50
Met HOVO-fan-pas € 17,50
Syllabus op papier € 12,-

Docent

Dr. Zoran Kwak is kunsthistoricus, in 2014 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over Nederlandse keukentaferelen uit de Gouden Eeuw. In 2015 richtte hij het Mercury Institute of Fine Arts op, waar hij werkt als onderzoeker en docent voor particulieren en openbare instellingen. Hij werkte o.a. voor het Mauritshuis.

Website van Zoran Kwak.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal en een print van de syllabus

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Wanneer u meer dan twee collegereeksen volgt, kan het voordeliger zijn een HOVO-fan-pas aan te schaffen via Aanmelden voor veelplegers/grootverbruikers hieronder.

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal en een print van de syllabus

Medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Zij krijgen automatisch 50 % korting.

Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

1. Bestelformulier voor de HOVO-fan-pas

2. Mail aan HOVO om de collegereeksen van uw keuze op te geven

Aanmelden als veelpleger/grootverbruiker gaat in twee stappen.
1. U koopt voor € 600,- een HOVO-fan-pas die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) De pas kunt u via het reguliere inschrijvingsysteem bestellen: u gebruikt de bovenste link.
2. Om aan te geven welke serie of series u wilt volgen, stuurt u een mail met behulp van de tweede link. Deze link kunt u gedurende het semester dat uw pas geldig is, blijven gebruiken om series toe te voegen. Denkt u eraan dat bij een aantal series het studiemateriaal op papier kan worden besteld en u bij die series dus ook dient aan te geven of u dat wilt?

In de regel loont het een fan-pas aan te schaffen wanneer u meer dan twee collegereeksen wilt volgen, maar het is verstandig dit na te rekenen.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie