Logo Universiteit Leiden.

nl en

Via Aemilia

De culturele as van Italië

In 187 v. C. voltooiden de Romeinen de aanleg van de Via Aemilia (in het Italiaans Via Emilia), een 260 km lange consulweg die Ariminum (Rimini) aan de Adriatische kust verbond met Placentia (Piacenza) in de Po-vlakte. Langs deze weg werden nederzettingen gesticht die uitgroeiden tot het huidige Bologna (Bononia), Modena (Mutina), Reggio Emilia (Regium) en Parma. Ook de Via Aemilia bestaat nog steeds; de moderne Via Emilia ligt deels letterlijk op de oude Romeinse weg. De regio die de weg doorkruist, is het tegenwoordige Emilia-Romagna.

Tijdens haar 2200 jaar omspannende bestaan is de Via Aemilia bijna onafgebroken de culturele as geweest tussen Noord- en Zuid-Italië, tussen de Adriatische Zee en het Europa ten noorden van de Alpen. Een reis langs de Via Aemilia is daarom tevens een reis door een belangrijk stuk geschiedenis van Europa. We zien hier de opkomst van zelfstandige stadsrepublieken, de bouw van monumentale romaanse kathedralen, de stichting van de eerste universiteiten (Bologna en Parma) en de schittering van de hoofse cultuur als Parma de hoofdstad wordt van het hertogdom van de Farnese dynastie. Iedere periode heeft sporen achtergelaten waardoor de steden van de Emilia-Romagna een unieke mengeling laten zien van oud en nieuw.

 

 

De Via Aemilia gaat dwars door Bologna

Programma van de colleges

  • stedenbouw door de eeuwen heen
  • de tijd van de grote kathedralenbouw en de opkomst van de universiteiten
  • de schilderscholen van Parma (Correggio, Parmigianino) en Bologna (Carracci, Reni)
  • het vorstelijk mecenaat van de familie Farnese
  • het huidige Emilia Romagna met aandacht voor moderne kunst en architectuur

Drs. Ernest Kurpershoek is kunsthistoricus gespecialiseerd in Italiaanse kunst en architectuur. Hij is een zeer ervaren docent, cultureel reisleider en publicist.

5 bijeenkomsten
2, 3, 5, 9 en 10 juli
11.15-13.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges met vragen, discussie.
Thuis studeren is niet noodzakelijk.

Studiemateriaal

Korte syllabus.
Powerpoints.

Colleges € 162,50
Met HOVO-fan-pas € 17,50 
Syllabus op papier € 6,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal
Aanmeldingsformulier voor de colleges met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 550,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Mensen met een inkomen rond het sociaal minimum

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie een beroep wil doen op de kortingsmogelijkheden voor mensen met een inkomen rond het sociale minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Medewerkers en reguliere studenten van de Universiteit Leiden

Medewerkers van de Universiteit Leiden en studenten die regulier collegegeld betalen kunnen HOVO-colleges volgen voor de helft van de prijs. HOVO verzoekt deze mensen een mail te sturen aan het bureau van HOVO waarin het student c.q. medewerkersnummer staat vermeld en uiteraard de titel van de gewenste collegereeks.