Logo Universiteit Leiden.

nl en

Spektakel, revolutie en rede

Kunst van de zeventiende en achttiende eeuw: Italiaanse en Spaanse Barok, Hollandse genreschilderkunst, Rococo en Neoclassicisme (1600-1800). Voor de live colleges komt u op een wachtlijst. Voor de colleges in digitale vorm kunt u zich nog inschrijven.

Tussen 1600 en 1800 beleeft West-Europa roerige tijden. En dat heeft zijn weerslag op de kunst: vele stijlen en nieuwe technieken passeren de revue. (Godsdienst)oorlogen teisteren het continent, machtsverhoudingen kantelen en Europa wordt opnieuw ingedeeld. Tegelijkertijd verandert de bloeiende wereldhandel het aanzicht van de samenleving. Steeds meer nieuwe rijken besteden hun geld aan kunst en jagen hiermee de kunsthandel aan. In de achttiende eeuw valt de Franse monarchie, verklaren de Verenigde Staten van Amerika zich onafhankelijk en stuwt de Industriële Revolutie de economie vooruit.

Grote veranderingen transformeren de kunst. Terwijl Bernini in opdracht van pausen en kardinalen het Rome van de contrareformatie met ongekende luister en spektakel vormgeeft, proberen kunstenaars in het protestante noorden zonder kerkelijke opdrachtgevers te overleven. Schilders als Van Ruisdael, Rembrandt, Hals en Vermeer blinken uit in nieuwe genres en zetten indrukwekkende prestaties neer in hun landschappen, portretten en stillevens.  

In Frankrijk verlaat de adel de door Lodewijk XIV gedicteerde barokke paleiscultuur in Versailles en trekt naar Parijs. Daar houdt zij samen met de intellectuele elite salon in de intieme setting van speelse rococo-interieurs. Het verlichtingsdenken en archeologische opgravingen leiden tot een wetenschappelijke bestudering van de oudheid. Een streng neoclassicisme doet zijn intrede: de Engelse landadel trekt zich terug in Palladiaanse villa’s en Washington verrijst als de geïdealiseerde versie van het antieke Rome en Athene.

Deze cursus gaat over de energieke manieren waarop kunstenaars en opdrachtgevers vorm geven aan de turbulentie van deze fascinerende periode.

 

Gianlorenzo Bernini, Roof van Proserpina, 1621-22.

Opzet van de colleges

  • Barokke kunst in Italië, 1
  • Barokke kunst in Italië, 2
  • Barokke kunst in Spanje
  • 17de-eeuwse kunst in Vlaanderen
  • 17de-eeuwse genrekunst in de Hollandse republiek
  • Frankrijk en Engeland
  • Rococo en de Verlichting
  • Neoclassicisme

De opnames van de colleges zijn beschikbaar t/m 31 juli 2021. Wie als deelnemer aangemeld is kan ze kijken op een tijd die hem of haar schikt.

Hoorcolleges met vragen en discussie.

Wie de colleges digitaal volgt, krijgt een link naar een opname van de live bijeenkomsten. De opnames kunnen niet worden gedownload; u kunt ze wel meermalen bekijken.

Thuis ca. 2-4 uur studeren per bijeenkomst.
Het studiemateriaal bevat teksten in het Engels. 
Ervaring met internet is noodzakelijk.

Studiemateriaal

  • (online)artikelen
  • Powerpoints worden via We Transfer  verspreid.

Collegeserie in de zaal €248,-
Collegeserie in digitale vorm € 184,-
Bij de prijzen zijn de digitale bestanden van het studiemateriaal en de powerpoints inbegrepen.U kunt geen print bestellen.

Docent

Dr. Kathleen Nieuwenhuisen is kunst- en cultuurhistoricus en doceert sinds 1998 aan diverse universiteiten en HOVO-instellingen. In 2013 richt zij haar bureau art+context in Amsterdam op waarvoor zij óók cursussen en rondleidingen geeft.

Website van Kathleen Nieuwenhuisen.

Deze website maakt gebruik van cookies.