Logo Universiteit Leiden.

nl en

De romantiek (1750-1850)

Kunst van revolutionairen

Als paraplu van uiteenlopende menselijke driften, is de romantiek een moeilijk te duiden tegenbeweging in Engeland, Frankrijk en Duitsland. Zij is in de late achttiende en begin negentiende eeuw niet alleen een reactie op het rationele verlichtingsdenken, maar ook de periode waarin de moderne wereld wordt geboren. Die is ingewikkeld, onzeker, duister, angstaanjagend en soms gruwelijk.
Volksopstanden ondermijnen het gezag, grootschalige industrie leidt tot sociale ontwrichting in stad en platteland en wetenschappelijke ontwikkelingen veranderen het wereldbeeld. Deze dramatische gebeurtenissen inspireren kunstenaars om een beeldtaal te ontwikkelen waarmee zij hun ideeën kunnen ventileren. En die houden steeds minder rekening met dat wat geoorloofd is. 
Nieuwe onderwerpen, gevoed door verbeeldingskracht, emoties, nationale geschiedenis, mystieke ervaringen en het innerlijk van de kunstenaar, zijn de middelen om te ontsnappen aan de als knellend ervaren conventies van kunstacademie en salon. Het verlangen om ketens te breken leidt tot nieuwe kunst(stijlen). Daarbij wordt de natuur omarmd tijdens de zoektocht naar het sublieme in een baanbrekende missie om te begrijpen wat het is om méns te zijn.

Uitsnede van Casper David Friedrich: Wanderer boven een zee van mist, 1817 (Bron: Wikipedia)

Opzet van de colleges

  • Verbeelding
  • Natuur
  • Exotisme
  • De ideale middeleeuwen

4 dagen
10, 12, 15 en 17 juni
13.15-15.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges met vragen en discussie.
Thuis 4-6 uur studeren per bijeenkomst.
Passief Engels is nodig.

Studiemateriaal

Online artikelen.
Korte literatuurlijst.
Powerpoints voor zover het copyright op de kunstwerken dit toelaat.

Colleges € 134,-
Met HOVO-pas € 14,-

Docent

Kathleen Nieuwenhuisen is kunst- en cultuurhistoricus en doceert sinds 1998 aan diverse universiteiten en HOVO-instellingen. In 2013 richt zij haar bureau art+context in Amsterdam op waarvoor zij óók cursussen en rondleidingen geeft.

Website van Kathleen Nieuwenhuisen.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Wanneer u meer dan twee collegereeksen volgt, kan het voordeliger zijn een HOVO-fan-pas aan te schaffen via Aanmelden voor veelplegers/grootverbruikers hieronder.

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Zij krijgen automatisch 50 % korting.

Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

1. Bestelformulier voor de HOVO-fan-pas

2. Mail aan HOVO om de collegereeksen van uw keuze op te geven

Aanmelden als veelpleger/grootverbruiker gaat in twee stappen.
1. U koopt voor € 600,- een HOVO-fan-pas die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) De pas kunt u via het reguliere inschrijvingsysteem bestellen: u gebruikt de bovenste link.
2. Om aan te geven welke serie of series u wilt volgen, stuurt u een mail met behulp van de tweede link. Deze link kunt u gedurende het semester dat uw pas geldig is, blijven gebruiken om series toe te voegen. Denkt u eraan dat bij een aantal series het studiemateriaal op papier kan worden besteld en u bij die series dus ook dient aan te geven of u dat wilt?

In de regel loont het een fan-pas aan te schaffen wanneer u meer dan twee collegereeksen wilt volgen, maar het is verstandig dit na te rekenen.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.