Logo Universiteit Leiden.

nl en

Permanente revolutie

De vroegmoderne kunst van de negentiende eeuw

Het is 1804. In de Nôtre-Dame van Parijs kroont Napoleon zichzelf tot keizer van Frankrijk. Daartoe verandert hij de kathedraal in een Griekse tempel. Hiermee geeft de nieuwbakken keizer zijn kroning de schijn van een gezaghebbende traditie.

Napoleon’s favoriete kunstenaars David en Canova werken in de stijl van een streng neoclassicisme en grijpen bij alles wat ze maken terug op de klassieke oudheid, een periode die onder invloed van  de Verlichting wordt verheerlijkt. Schilders als Goya en Delacroix komen hiertegen in verzet en laten in hun werk hun gevoelens de vrije loop. De geest is uit de fles. Stijlen volgen elkaar op. De kunsten verkeren in een permanente staat van revolutie. Realisten als Courbet en Millet vinden waarheid in de kunst belangrijker dan schoonheid en schilderen hardwerkende boeren in kapotte kleren. Rosetti en zijn Pre-Raphaelieten keren van lieverlee terug naar de laatmiddeleeuwse situatie. Manet zegt dat hij schildert wat hij ziet en luidt hiermee het impressionisme in.

Honderd jaar na de kroning van Napoleon sterft Cézanne. De tentoonstelling die als postuum eerbetoon in Parijs wordt gehouden slaat in als een bom. Binnen één eeuw is de breuk met de traditie een feit en de moderne kunst geboren.

Gustave Caillebotte, Een regenachtige dag in Parijs, 1877 (Bron: Wikimedia)

Opzet van de colleges

• Neoclassicisme
• Romantiek
• Realisme
• Fotografie
• Impressionisme
• Post-impressionisme

• Symbolisme
• Breuk met de traditie

De opnames van de colleges zijn beschikbaar t/m 31 juli 2021. Wie als deelnemer aangemeld is kan ze kijken op een tijd die hem of haar schikt.

Hoorcolleges met ruimte voor vragen en discussie.

U krijgt een link om de online bijeenkomst bij te wonen. Er wordt een opname van het college gemaakt die aan de deelnemers beschikbaar wordt gesteld.

Thuis gemiddeld 4 uur lezen per bijeenkomst.
Van deelnemers wordt verwacht dat ze zelfstandig Engelstalige artikelen kunnen bestuderen.
Ervaring met internet is noodzakelijk.

  • Literatuurlijst voor verdere verdieping.
  • Engelstalige, online artikelen.
  • Powerpoints na afloop van de colleges.

Colleges in digitale vorm € 192

De bestanden van de artikelen en van de powerpoints zijn in de prijs inbegrepen. U kunt geen prints bestellen.

Docent

Kathleen Nieuwenhuisen is kunst- en cultuurhistoricus en doceert sinds 1998 aan diverse universiteiten en HOVO-instellingen. In 2013 richt zij haar bureau art+context in Amsterdam op waarvoor zij óók cursussen en rondleidingen geeft.
Website van Kathleen Nieuwenhuisen.

Deze website maakt gebruik van cookies.