Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Kunst van de late middeleeuwen en de renaissance

Vroomheid, genot en propaganda

Dit college gaat over laatmiddeleeuwse en renaissance kunst die tussen 1100 en 1600 is gemaakt. Over deze periode heersen veel vooroordelen. Zo zou de kerk in haar eentje de middeleeuwse kunst bepalen. De behoeftes van rijke burgers in opkomende steden en fijnbesnaarde hovelingen zouden hoegenaamd geen rol spelen. Vervolgens luidt Leonardo da Vinci vanuit het niets en van de ene op de andere dag de renaissance in met de schetsen van zijn verlichte en wereldse uitvindingen. Niets is minder waar.

In acht hoorcolleges laat Kathleen Nieuwenhuisen zien wat en wie de kunst in de late middeleeuwen en renaissance hebben bepaald. Bisschoppen, theologen, bedelordes, boetepredikers, hervormers, vorsten, hovelingen en puissant rijke burgers hebben invloed gehad op de vormgeving van kunst en de manier waarop zij werd vervaardigd. En dat laatste aspect zal ook in de colleges aan bod komen.

NB De colleges zijn een verdieping van de colleges Het Verhaal van de Kunst, maar zijn ook toegankelijk voor degenen die deze colleges niet hebben gevolgd.

Benozzo Gozzoli: De aanbidding van de wijzen, 1459-1462, Florence Palazzo Medici-Riccardi (Bron: Wikipedia)

Opzet van de colleges

Middeleeuwen

  • kunst voor de strijdende kerk, 12de eeuw
  • kunst voor de zegevierende kerk, 13de eeuw
  • kunst voor hovelingen en burgers, 14de eeuw
  • kunst voor hovelingen en burgers, 15de eeuw

 Renaissance

  • kunst voor religie en magie
  • kunst voor politieke doeleinden
  • kunst voor privégebruik en vermaak
  • kunst voor kopers op de vrije markt: Antwerpen in de 16de eeuw

8 donderdagen
27 feb, 5, 12, 19,
26 mrt, 2, 9, 16 apr
13.15-15.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges met ruimte voor vragen en discussie. Kennis van passief Engels is noodzakelijk.

Studiemateriaal

Hoofdstukken uit Veronica Sekules, Medieval Art, Oxford University Press 2001 en Peter Burke, The Italian Renaissance. Culture & Society in Italy, Cambridge 2014. (zelf aan te schaffen)
Digitaal cursusmateriaal (Power Points van alle hoorcolleges en extra artikelen).

Colleges € 268,-
Met HOVO-fan-pas € 28,-
Bijkomende kosten: boeken van Sekules € 23,-, en Burke, vanaf € 26,-.

Docent

Kathleen Nieuwenhuisen is kunst- en cultuurhistoricus en doceert sinds 1998 aan diverse universiteiten en HOVO-instellingen. In 2013 richt zij haar bureau art+context in Amsterdam op waarvoor zij óók cursussen en rondleidingen geeft.

Website van Kathleen Nieuwenhuisen.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Wanneer u meer dan twee collegereeksen volgt, kan het voordeliger zijn een HOVO-fan-pas aan te schaffen via Aanmelden voor veelplegers/grootverbruikers hieronder.

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Zij krijgen automatisch 50 % korting.

Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers (HOVO-fan-pas)

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie