Logo Universiteit Leiden.

nl en

Kunst van de late middeleeuwen en de renaissance. Vroomheid, genot en propaganda

Deze colleges zijn voltekend. U kunt u opgeven voor de wachtlijst.

Dit college gaat over laatmiddeleeuwse en renaissance kunst die tussen 1100 en 1600 is gemaakt. Over deze periode heersen veel vooroordelen. Zo zou de kerk in haar eentje de middeleeuwse kunst bepalen. De behoeftes van rijke burgers in opkomende steden en fijnbesnaarde hovelingen zouden hoegenaamd geen rol spelen. Vervolgens luidt Leonardo da Vinci vanuit het niets en van de ene op de andere dag de renaissance in met de schetsen van zijn verlichte en wereldse uitvindingen. Niets is minder waar.

In acht hoorcolleges laat Kathleen Nieuwenhuisen zien wat en wie de kunst in de late middeleeuwen en renaissance hebben bepaald. Bisschoppen, theologen, bedelordes, boetepredikers, hervormers, vorsten, hovelingen en puissant rijke burgers hebben invloed gehad op de vormgeving van kunst en de manier waarop zij werd vervaardigd. En dat laatste aspect zal ook in de colleges aan bod komen.

NB De colleges zijn een verdieping van de colleges Het Verhaal van de Kunst, maar zijn ook toegankelijk voor degenen die deze colleges niet hebben gevolgd.

Benozzo Gozzoli: De aanbidding van de wijzen, 1459-1462, Florence Palazzo Medici-Riccardi (Bron: Wikipedia)

Opzet van de colleges

Middeleeuwen

  • kunst voor de strijdende kerk, 12de eeuw
  • kunst voor de zegevierende kerk, 13de eeuw
  • kunst voor hovelingen en burgers, 14de eeuw
  • kunst voor hovelingen en burgers, 15de eeuw

 Renaissance

  • kunst voor religie en magie
  • kunst voor politieke doeleinden
  • kunst voor privégebruik en vermaak
  • kunst voor kopers op de vrije markt: Antwerpen in de 16de eeuw

8 bijeenkomsten
gestart donderdag 27 feb
13.15-15.00 uur
vervolg nog onbekend
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges met ruimte voor vragen en discussie. Kennis van passief Engels is noodzakelijk.

Studiemateriaal

Hoofdstukken uit Veronica Sekules, Medieval Art, Oxford University Press 2001 en Peter Burke, The Italian Renaissance. Culture & Society in Italy, Cambridge 2014. (zelf aan te schaffen)
Digitaal cursusmateriaal (Power Points van alle hoorcolleges en extra artikelen).

Colleges € 268,-
Met HOVO-fan-pas € 28,-
Bijkomende kosten: boeken van Sekules € 23,-, en Burke, vanaf € 26,-.

Docent

Kathleen Nieuwenhuisen is kunst- en cultuurhistoricus en doceert sinds 1998 aan diverse universiteiten en HOVO-instellingen. In 2013 richt zij haar bureau art+context in Amsterdam op waarvoor zij óók cursussen en rondleidingen geeft.

Website van Kathleen Nieuwenhuisen.

Aanmelden voor de wachtlijst

U kunt een mail aan HOVO sturen. Wij plaatsen u op een wachtlijst. Wanneer er plaatsen vrijkomen omdat een deelnemer afzegt, plaatsen wij mensen van deze lijst in volgorde van aanmelding.
Doorgaans zijn er slechts 1 of 2 mensen die afzeggen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.