Logo Universiteit Leiden.

nl en

Raphael 1520-2020

2020: het Raphael-jaar

Vijfhonderd jaar geleden overleed op 37 jarige leeftijd Raphael, een van de grootste kunstenaars uit de geschiedenis. Rome was in diepe rouw en begroef de overledene in het Pantheon, een ongekend eerbetoon voor een kunstenaar.
Het  500ste sterftejaar is een goede aanleiding voor een overzichtscursus over Raphael. We proberen vat te krijgen op het geheim van zijn unieke vermogen zich te blijven ontwikkelen en vergelijken de verfijnde schilderijtjes uit zijn leerperiode bij  Perugino met de latere monumentale werken waarmee hij de concurrentie aanging met Leonardo da Vinci en Michelangelo.
Raphael was een veelzijdig kunstenaar. Hij maakte ook  architectuur ontwerpen, was stadsarcheoloog van Rome en vervulde functies vergelijkbaar met die van de huidige welstandscommissie en monumentenzorg. En tenslotte, hij was manager van een groot commercieel artistiek bedrijf, met talloze leerlingen en specialisten, dat mede door gravures van Marcantonio Raimondi naar het werk van de meester een enorm internationaal verspreidingsgebied kende. Via de kunst van Raphael krijgen we daarom ook inzicht in de 16de-eeuwse Europese kunst in het algemeen. 


NB Ernest Kurpershoek zal omstreeks maart een reis begeleiden naar het Rome van Raphael.

Raphaël Santi, Madonna met kind, 1505-1506, Wenen Kunsthistorisches Museum (Bron: Wikipedia)

Opzet van de colleges

  • Overzicht van het oeuvre van Raphael
  • Opdrachtgevers, raadgevers en concurrenten
  • De firma Raphael: werkzaamheden en organisatie van de werkplaats
  • Raphael  1520-2020: een kunst die eeuwig actueel is

5 donderdagen
30 jan, 6,
13, 27 feb, 5 mrt
11.15-13.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcollege met vragen; uitgebreide beeldpresentatie.
Thuis studeren is niet nodig.

Studiemateriaal

Powerpoints na afloop van de colleges. Mogelijk ingekort i.v.m. beeldrechten.

Colleges € 167,50
Met HOVO-pas € 17,50

Docent

Ernest Kurpershoek is kunsthistoricus. Hij is werkzaam als docent en cultureel reisleider. Hij is gespecialiseerd in Italiaanse fresco’s.

Website van Ernest Kurpershoek.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Wanneer u meer dan twee collegereeksen volgt, kan het voordeliger zijn een HOVO-fan-pas aan te schaffen via Aanmelden voor veelplegers/grootverbruikers hieronder.

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Zij krijgen automatisch 50 % korting.

Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

1. Bestelformulier voor de HOVO-fan-pas

2. Mail aan HOVO om de collegereeksen van uw keuze op te geven

Aanmelden als veelpleger/grootverbruiker gaat in twee stappen.
1. U koopt voor € 600,- een HOVO-fan-pas die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) De pas kunt u via het reguliere inschrijvingsysteem bestellen: u gebruikt de bovenste link.
2. Om aan te geven welke serie of series u wilt volgen, stuurt u een mail met behulp van de tweede link. Deze link kunt u gedurende het semester dat uw pas geldig is, blijven gebruiken om series toe te voegen. Denkt u eraan dat bij een aantal series het studiemateriaal op papier kan worden besteld en u bij die series dus ook dient aan te geven of u dat wilt?

In de regel loont het een fan-pas aan te schaffen wanneer u meer dan twee collegereeksen wilt volgen, maar het is verstandig dit na te rekenen.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie