Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Muzikale meesterwerken

Een greep uit de muziekgeschiedenis

Wat betreft het uitvoeren van ‘klassieke’ muziek bevinden we ons tegenwoordig in een situatie die uniek is in de geschiedenis: nog nooit eerder werden composities uit een zo lange tijdspanne ten gehore gebracht tijdens concerten en op opnames. De muziekgeschiedenis kent haar eigen canon, een lange lijst composities die van wezenlijk belang worden geacht. Het is dan ook niet ongebruikelijk om de muziekgeschiedenis op te vatten als een compositiegeschiedenis, en daarin tendensen, samenhang en beïnvloeding aan te wijzen. In werkelijkheid omvat de geschiedenis van de muziek natuurlijk veel meer: alle aspecten van het muziek maken zijn hier van belang, niet alleen de schriftelijke neerslag in noten. In dit college worden niet de grote verbanden van de compositiegeschiedenis geschetst, maar wordt juist ingezoomd op een aantal concrete ‘meesterwerken’ uit verschillende stijlperiodes. Tijdens ieder college staat weer een ander stuk centraal, en wordt een beeld geschetst van de muzikale context van deze compositie, inclusief (wat bekend is over) de manier van uitvoeren die gangbaar was toen de muziek werd geschreven.

L. van Beethoven: manuscript van de Mondschein-sonate op. 27 nr. 2 (fragment) (Bron: Wikimedia commons)

Het eerste college is inleidend: we buigen ons over de vraag wat de term ‘meesterwerk’ eigenlijk betekent in een tijdskunst als de muziek, waarom sommige stukken tot de canon zijn gaan behoren (en ontelbare andere zijn vergeten), en wat er zoal komt kijken bij het uitvoeren van een partituur die in een meer of minder ver verleden werd geschreven. In dat verband zullen ook enkele moderne composities die teruggrijpen op oude stukken worden besproken. In de zes daaropvolgende colleges wordt telkens een andere compositie in detail besproken en als uitgangspunt genomen voor verdere verkenningen; onder voorbehoud zal het gaan om werken van Josquin Desprez, Jan Pieterszn. Sweelinck, Claudio Monteverdi, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin en Claude Debussy.

Docent

Foto: Hans Schellevis

e pianist, organist, kerkmusicus en muziektheoreticus Bert Mooiman studeerde aan het Koninklijk Conservatorium (Den Haag). Hij behaalde de diploma’s Uitvoerend Musicus piano (bij Theo Bruins) en orgel (bij Wim van Beek, improvisatie bij Bert Matter) cum laude, en ontving de Fock-medaille voor zijn bijzondere artistieke prestaties. De hoofdvakstudie Theorie der Muziek sloot hij af in 2003 met het artikel “Olivier Messiaen en de Franse harmonie” dat werd bekroond met de Martin J. Lürsenprijs. Sinds 2000 is hij als docent muziektheorie, improvisatie en piano verbonden aan het Koninklijk Conservatorium. Hij was gastdocent in o.m. Amsterdam, Londen, Boekarest en Montreal. Momenteel werkt hij aan een wetenschappelijk onderzoek naar improvisatie in de 19e-eeuwse muziek. Bert Mooiman is vaste organist van de Nieuwe Badkapel te Scheveningen.

Praktische informatie

8 vrijdagen
27 sept, 11, 18 okt,
1, 8, 15, 22, 29 nov
11.15-13.00 uur
Leiden

Hoorcollege met vragen en discussie; muziekvoorbeelden worden waar mogelijk live gespeeld op piano door de docent.
De laatste bijeenkomst bestaat uit een lecture-recital door de docent in cultuurhuis de Paulus aan de Warmonderweg.

Thuis ca. 2 uur studeren per college.
Kennis van notenschrift en elementaire theoretische begrippen als intervalnamen en toonsoorten wordt aangeraden.

Syllabus met relevante partituren.
Korte literatuurlijst.
PDF’s van de powerpoints.

Colleges € 275,-
Met HOVO-pas € 30,-
Syllabus op papier € 30,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie