Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Andrea Mantegna en Giovanni Bellini

Tentoonstelling Berlijn

Na Londen is vanaf maart de Gemäldegalerie in Berlijn aan de beurt voor een tentoonstelling over twee grote renaissance kunstenaars die bovendien zwager van elkaar waren: Giovanni Bellini (ca. 1435-1516) en Andrea Mantegna (1431-1506). Mantegna, die in Padua en Mantua werkte, had als een van de eerste schilders een grondige kennis van de klassieke oudheid, en experimenteerde met anatomie en perspectief. Giovanni Bellini gaf in Venetië een heel eigen interpretatie aan de vernieuwingen van zijn zwager en legde daarmee de grondslag voor de beroemde Venetiaanse schilderschool.

Op de tentoonstelling wordt het werk van beide kunstenaars met elkaar vergeleken aan de hand van schilderijen, tekeningen en ook enkele sculpturen. Centraal in de tentoonstelling staan de versies van het thema Christus op de Olijfberg en de Presentatie in de tempel door de respectievelijke kunstenaars.

Kunsthistoricus Ernest Kurpershoek geeft een voorbeschouwing op de tentoonstelling. Aan de hand van primaire bronnen gaat hij nader in op het werk van Mantegna en Bellini, gaat op zoek naar hun overeenkomsten en verschillen, en toont het belang van hun werk voor de schilderkundige ontwikkelingen zowel in als buiten Italië.

In aansluiting op de colleges begeleidt Ernest Kurpershoek ook een 5-daagse reis naar Berlijn met tentoonstellingsbezoek.

Andrea_Mantegna, Christus in de Hof van Olijven, ca. 1460, London National Gallery

Opzet van de colleges

  • Mantegna en Bellini en hun tijd.
  • Hun vorming en ontwikkeling.
  • De opdrachtgevers.
  • Thema’s.
  • Werk van beide kunstenaars vergeleken.

Ernest Kurpershoek is kunsthistoricus en werkzaam als docent en cultureel reisleider.
Website van Ernest Kurpershoek.

4 dinsdagen
26 feb; 5, 12, 19 mrt
11.15-13.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen.
Thuis studeren is niet nodig.

PDFs met een samenvatting van de Powerpoints.

Colleges € 130,-
Met HOVO-fan-pas € 14,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie