Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Het verhaal van de kunst II

Westerse kunst van de hoogrenaissance tot nu

De gewelfschilderingen van de Sixtijnse kapel roepen net als het Meisje met de parel van Johannes Vermeer diepe bewondering op. Maar het ene kunstwerk is het andere niet. Waarom niet?

Omdat de doelstellingen van kunstenaars voortdurend veranderen en duidelijk hun beslag hebben op de kunst. Dit blijkt uit de westerse kunstgeschiedenis. Want waarom maakt Leonardo da Vinci wetenschappelijk onderzoek tot basis voor zijn kunst, terwijl Rafaël onaardse, ideale figuren schildert? Waarom specialiseren de zeventiende-eeuwse Nederlandse schilders zich in geniale portretten, historiestukken en landschappen? Waarom overdonderen Italiaanse kunstenaars de achteloze toeschouwer met hun grootschalige Gesamtkunstwerke tijdens de barok? Waarom streven kunstenaars vanaf de renaissance eeuwenlang naar een zo overtuigend mogelijke weergave van de werkelijkheid, maar wijken kubisten hier radicaal van af?

Om de veranderende doelstellingen van kunstenaars duidelijk te maken plaatst Kathleen Nieuwenhuisen karakteristieke kunstwerken in hun historische context. Daarbij ontrafelt zij het fascinerende proces waarin de westerse kunst zich ontwikkelt tot uiteenlopende stijlen.

Deze cursus is het tweede deel van de inleiding in de westerse kunstgeschiedenis zoals Ernst Gombrich die schetst in zijn onvolprezen The Story of Art. Het accent ligt op de schilderkunst, maar ook beeldhouwkunst, architectuur en kunsthistorische ordeningsprincipes als perioden, stijlkenmerken, kunstenaars en toegepaste technieken komen aan bod.

NB U kunt dit deel ook goed volgen zonder dat u deel 1 heeft gevolgd.

Peter Paul Rubens, Venus maakt toilet (detail), ca. 1615, Liechtenstein Museum, Wenen

Opzet van de colleges

  • Italiaanse kunst in de vroege 16de eeuw.
  • De renaissance in het noorden: laat 16de eeuw.
  • Crises in de kunst van de late 16de eeuw: het maniërisme en de Reformatie.
  • Gouden Eeuwen I: kunst van de 17de en 18de eeuw.
  • Gouden Eeuwen II: kunst van de 17de en 18de eeuw.
  • Kunst ten tijde van de Verlichting in Engeland en Frankrijk.
  • Neoclassicisme, de Salon en het impressionnisme.
  • Neostijlen en de zoektocht naar een nieuwe vormentaal.
  • Symbolisme, expressionisme, kubisme en experimenten.
  • Postmodernisme en hedendaagse kunst.

Kathleen Nieuwenhuisen is kunst- en cultuurhistoricus en doceert sinds 1998 aan diverse universiteiten en Hovo-instellingen. In 2013 richt zij haar bureau art+context in Amsterdam op.
Website van Kathleen Nieuwenhuisen. 

10 donderdagen
31 jan; 14, 28 feb; 7, 14,
21, 28 mrt; 4, 11, 18 apr
11.15-13.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen, discussie.
Thuis 4 tot 6 uur studeren per bijeenkomst.
Kennis van passief Engels is gewenst.

E.H. Gombrich, The Story of Art, Phaidon, Londen, 1995, 16th Revised edition. ISBN 9780714832470, € 31,99. ISBN 9780714847030 (pocket ed), € 21,99.  ISBN 9789000339815 (Nederlandse vertaling: Eeuwige schoonheid), € 45,-.

PDFs van de powerpoints.

Colleges € 325,-
Met HOVO-fan-pas € 35,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie