Logo Universiteit Leiden.

nl en

Het sublieme in literatuur, filosofie en muziek

Deze colleges zijn voltekend. U kunt u voor de wachtlijst opgeven.

‘Het sublieme is de weerklank van grootheid van geest’, zegt Longinus in Het sublieme. Deze antieke denker legt uit hoe het komt dat wij soms zo diep ontroerd raken en overweldigd worden door geniale schrijvers als Homerus, Plato en Sappho. In de moderne tijd ontwikkelde het sublieme zich tot een belangrijk filosofisch begrip, dat verwijst naar een onbevattelijke grootsheid, die een mens bijvoorbeeld kan ervaren in een overweldigend berglandschap. Filosofen als Edmund Burke en Immanuel Kant schreven over het sublieme, terwijl Caspar David Friedrich en William Turner het sublieme in hun schilderijen tot uitdrukking brachten. Daarbij streven deze schilders naar kunst waarin de natuur als een onbeheerste, angstaanjagende kracht de toeschouwers overweldigt en de soms onpeilbare zielenroerselen van geportretteerden hen aantrekken en afstoten. In deze collegereeks volgen we de geschiedenis van het sublieme van de oudheid tot de 19e eeuw. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar het sublieme in dichtkunst, schilderkunst en muziek, zoals in Schuberts Winterreise (met teksten van Wilhelm Müller) en Het vlot van de Medusa van Géricault.

Casper David Friedrich, De IJszee 1923/24, Hamburg Kunsthalle (Bron: Wikimedia)

Opzet van de colleges

  • Het sublieme volgens Longinus (De Jonge)
  • Filosofie: Kant en Burke (Krul)
  • Literatuur van de 19de eeuw: Goethe, Hölderlin, Heine, Eichendorff (Schellens)
  • Beeldende kunst van de 19de eeuw: Friedrich, Turner, Géricault (Nieuwenhuisen)
  • Muziek van de 19de en 20ste eeuw: Schubert, Mahler, Wagner, Schönberg (Van Hoytema)
  • Terugblik: het sublieme van Longinus tot Richard Strauss (De Jonge)

Docenten

Casper de Jonge is universitair docent Griekse taal- en letterkunde, Universiteit Leiden.

Pagina van Casper de Jonge op de website van de Universiteit Leiden.

Wessel Krul is hoogleraar Moderne kunst- en cultuurgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen.

Pagina van Wessel Krul op de webiste van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dorine Schellens is docent Internationale studies, Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS).

Pagina van Dorine Schellens op de website van de Universiteit Leiden.

Kathleen Nieuwenhuisen is kunst- en cultuurhistoricus en doceert sinds 1998 aan diverse universiteiten en Hovo-instellingen. In 2013 richt zij haar bureau art+context in Amsterdam op. Website van Kathleen Nieuwenhuisen.

Website van Kathleen Nieuwenhuisen.

Aukelien van Hoytema studeerde piano en musicologie. Ze studeerde af op de onbekende opera’s van Schubert. Ze was verbonden aan radio-omroepen en diverse orkesten en concertzalen.

Website van Aukelien van Hoytema.

Praktische informatie

6 donder- en dinsdagen
9, 14, 16, 21,
23, 28 jan 2020
13.15-15.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen, discussie.
Thuis een paar uur studeren per bijeenkomst.

Voor aanvang van het college lezen: Longinus, Het sublieme, vertaald door Michiel Op de Coul, Groningen, Historische Uitgeverij, 2000. ISBN 9789065540508, kosten € 7,90.
Aanbevolen: W. E. Krul (Ed.), vertaling: Edmund Burke, Een filosofisch onderzoek naar de oorsprong van onze denkbeelden over het sublieme en het schone, Groningen, Historische Uitgeverij, 2004. ISBN 9789065540447, kosten € 22,50.
Literatuurlijst.

Colleges € 195,-
Voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden € 97,50
Met HOVO-pas € 21,-
Bijkomende kosten: boek van Longinus en evt. boek van Burke, via HOVO t.z.t. te bestellen.

Aanmelden voor de wachtlijst

U kunt een mail aan HOVO sturen. Wij plaatsen u op een wachtlijst. Wanneer er plaatsen vrijkomen omdat een deelnemer afzegt, plaatsen wij mensen van deze lijst in volgorde van aanmelding.
Doorgaans zijn er slechts 1 of 2 mensen die afzeggen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie