Logo Universiteit Leiden.

nl en

Artemisia Gentileschi

Geniale schilderkunst in de Barok

Het leven en de werken van Artemisia Gentileschi (1593-na 1654) zijn ronduit spectaculair. Terecht geldt zij als één van de belangrijkste schilders van Italië in de zeventiende eeuw. Al vroeg in haar leven vergaarde Artemisia faam: tijdgenoten zagen haar als ‘een mirakel in de schilderkunst’. Tot haar opdrachtgevers behoorden dan ook al spoedig de Medici in Florence en de koningen van Spanje, Frankrijk en Engeland.

Dat een vrouw in de zeventiende eeuw ervoor koos van het penseel te leven was op zich al heel bijzonder. Zij was ook de eerste vrouw die, in 1614, lid werd van de Accademia del Disegno in Florence. En anders dan andere vrouwelijke schilders uit haar tijd beperkte zij zich niet tot portretten of stillevens, maar koos zij vooral voor ambitieuze voorstellingen met bijbelse en mythologische onderwerpen: zij deinsde er niet voor terug gewelddadige of erotisch geladen onderwerpen te schilderen, dikwijls met vrouwelijke slachtoffers of heldinnen in de hoofdrol. Daarbij kon Artemisia zich meten met grote meesters als Caravaggio. Die zelfbewustheid en ambitie spreekt ook uit de diverse zelfportretten en voorstellingen waarin Artemisia zich – als een actrice - in een bepaalde rol presenteert.

Hoe was de leertijd bij haar vader, Orazio Gentileschi? Welke onderwerpen schildert Artemisia en hoe verhouden haar werken zich tot die van voorgangers en tijdgenoten? Hoe moeten we deze werken duiden? En in hoeverre speelden dramatische gebeurtenissen in Artemisia’s eigen leven – zij werd aangerand door de schilder Agostino Tassi – een rol in de onderwerpskeuze en uitbeeldingswijze van haar schilderijen?

Directe aanleiding voor de collegereeks vormt de tentoonstelling Artemisia. Vrouw en Macht die op 26 september 2021 van start gaat in Rijksmuseum Twenthe in Enschede. Deze hoorcolleges biedt alvast een gedegen kennismaking met Artemisia en een goede voorbereiding op een bezoek aan de tentoonstelling.

Artemisia Gentileschi, Zelfportret als luitspeelster, 1615-1617 Wadsworth Atheneum Museum of Art (Wikimedia commons)

2 vrijdagen
8 en 15 oktober 2021
13.15-15.00 uur
Leiden
Een bezoek aan de expositie in het Rijksmuseum Twente (Enschede), datum nader te bepalen.

Werkvorm

Twee hoorcolleges met uitgebreide beeldpresentatie, en gelegenheid tot het stellen van vragen.
Toelichting bij de schilderijen tijdens een bezoek aan de expositie in het Rijksmuseum Twente.
Thuis ca. 2 uur studeren per bijeenkomst.

Studiemateriaal

  • Bestanden van enkele artikelen.
  • Literatuurlijst voor wie verder wil lezen.
  • Powerpoints na afloop van het college, voor zover de copyrights het toelaten.

Colleges in de zaal en toelichting bij de expositie € 104
Bij de prijs zijn de bestanden van de artikelen en literatuurlijst inbegrepen. U kunt geen prints bestellen.
Ook is de toegang tot de expositie inbegrepen. HOVO reserveert het museumbezoek voor u. Vervoer wordt niet door HOVO georganiseerd.

Docent

Zoran Kwak is kunsthistoricus, in 2014 gepromoveerd aan de UvA op een proefschrift over Nederlandse keukentaferelen uit de Gouden Eeuw. In 2015 richtte hij het Mercury Institute of Fine Arts op, waar hij werkt als onderzoeker en docent voor particulieren en openbare instellingen. Hij werkte o.a. voor het Mauritshuis.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.