Logo Universiteit Leiden.

nl en

Rondom Dürer

Artistieke wisselwerking tussen Italië en Noord-Europa 1450-1600

Data en tijden zijn nog onbekend. U kunt nog niet inschrijven.

De kunstgeschiedenis was in de renaissance volop in beweging. Tussen kunstenaars ten noorden en zuiden van de Alpen bestond een levendige uitwisseling van ideeën. De invloeden over en weer zijn duidelijk aanwijsbaar. Maar tegelijk leken kunstenaars zich ook juist sterker bewust te worden van hun eigen achtergrond. In deze cursus proberen we de draden in kaart te brengen die Noord- en Zuid-Europa met elkaar verbonden.

Wat zagen kunstenaars die over en weer de Alpen overtrokken? Wie ontmoetten ze daar?  Welke ervaringen hebben hen gevormd? Welke boeken en gravures circuleerden toen in het artistieke circuit? Dit zijn intrigerende vragen die nog niets aan actualiteit  hebben ingeboet. Ze gaan over zaken als inspiratie en assimilatie, over culturele identiteit en vernieuwing. We volgen het spoor van een aantal intermediairs tussen Italiaanse en noordelijke kunsttradities. Speciale aandacht gaat uit naar Albrecht Dürer, 'de schilderende Erasmus', die zowel in Italië als in de Nederlanden een opzienbare verschijning is geweest. Maar we richten de blik ook op andere kunstenaars die een boeiende bijdrage hebben geleverd aan de rijk gediversifieerde Europese renaissancekunst: van Pontormo tot Arcimboldo, van Jan van Scorel tot Hendrick Goltzius.

Albrecht Dürer (1506) Het rozenkransfeest, Praag Nationaal Museum

5 maal twee college-uren
Leiden

Hoorcolleges met vragen; uitgebreide beeldpresentatie.
Thuis studeren is niet nodig.

Digitale bestanden van de powerpoints.
Literatuurlijst voor wie verder wil lezen.

Docent

Ernest Kurpershoek is kunst- en architectuurhistoricus gespecialiseerd in middeleeuwen/renaissance. Hij is werkzaam als docent bij het Nationale Restauratie Centrum en bij diverse culturele instellingen. Ook begeleidt hij kunstreizen naar Spanje en Italië.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.