Logo Universiteit Leiden.

nl en

De wereld van de heerser

Een mondiale verkenning van koningschap

In de wereldgeschiedenis waren keizers en koningen de regel. Vrouwen waren altijd aanwezig rond de troon, maar zij droegen zelden de hoogste waardigheid. Heersers probeerden hun positie over te brengen op hun familieleden en vormden daarmee heersersfamilies: dynastieën.

In deze collegereeks vergelijken we dynastieën in Afrika, Azië en Europa. We gaan dieper in op vraagstukken die zich rond alle dynastieën voordeden, los van de schaal van rijken of de mate van ontwikkeling. Hoe verhield het heersersideaal zich tot de praktijk van machtsuitoefening? Een ding is duidelijk: de meeste personen van vlees en bloed konden de druk van hun verheven positie nauwelijks aan. In welke omstandigheden verwierven vrouwen de heersersrol, en waarom bleef dit uitzonderlijk? Troonopvolging kreeg op allerlei manieren gestalte, door verkiezing, circulatie én overerving. Ook binnen erfopvolging bestonden vele varianten. In de praktijk werden regels bovendien dikwijls geschonden. Wat valt op wanneer we paleizen en hofhoudingen over de hele wereld vergelijken? En tenslotte: hoe paste nu dit dynastieke machtscentrum in de samenleving? We ronden het college af met een bespiegeling over de afwijkende rol van Europa en met een sprong naar het heden. Wat is er over van het dynastieke principe in onze samenleving?

Bichitr, Shah Jahan ontvangt zijn drie oudste zonen en Asaf_Khan tijdens zijn troonsbestijging, uit: Padshahnama (bron: wikimedia)

Onderwerpen van de colleges

  • Heersers: persoon en positie
  • Vrouwen op de troon
  • Opvolgingsregels en de praktijk
  • Hof en Paleis
  • Heersers in hun samenleving
  • Dynastie in het heden

6 maandagen
oktober: 10, 17, 24, 31

november: 14, 21
(7 november geen college)
15.15-17.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcollege met veel ruimte voor interactie.
De docent stelt zelf ook vragen aan de deelnemers.
Thuis zeker 4 uur voorbereiden per bijeenkomst.
De te bestuderen teksten zijn in het Engels, en niet eenvoudig. 

Studiemateriaal

De colleges worden gegeven aan de hand van:
Jeroen Duindam, Dynasties. A Global History of Power 1300-1800, Cambridge 2016. ISBN 
9781107637580 Kosten paperback uitgave ca. € 30,- 

Als kortere inleiding kan dienen:
Jeroen Duindam, Dynasty. A Very Short Introduction, Oxford 2019.
 ISBN 9780198809081 kosten ca. € 11,-

Powerpoints worden na afloop van het college beschikbaar gesteld.

Colleges € 214,50
(incl. koffie/thee)

De studieboeken schaft u aan in de boekhandel of via internet.

Docent

Prof. dr. Jeroen Duindam is wetenschappelijk directeur en hoogleraar bij het Instituut voor Geschiedenis. Hij bestudeert de sociale omgeving van heersers en hun elites.

Jeroen Duindam op de website van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.