Logo Universiteit Leiden.

nl en

Wetenschap en wereldbeeld in de Gouden Eeuw

De Gouden Eeuw was in de Republiek der Nederlanden niet alleen een bloeiperiode voor de kunst, maar ook voor de wetenschap. Naast Rembrandt en Vermeer genoten – en genieten – ook wetenschappers als Stevin, Huygens en Van Leeuwenhoek grote Europese bekendheid. René Descartes leefde lange tijd in de Republiek, en publiceerde hier zijn revolutionaire ideeën, die de basis zouden vormen voor het nieuwe mechanistische wereldbeeld. Met de opkomst van een mondiaal handelsnetwerk groeide de interesse in en kennis van verre landen, volkeren, flora en fauna. Geleerden en burgers verzamelden ‘rariteyten’ en beschreven deze in vaak volumineuze boeken. De Nederlanden speelden een belangrijke, zo niet cruciale rol in wat wel de ‘wetenschappelijke revolutie’ is genoemd.
In het college wordt aandacht besteed aan de grote veranderingen die het wereldbeeld doormaakte tussen de 16e en de 18e eeuw. Er zal dieper worden ingegaan op de samenhang tussen geloof en wetenschap, en op de rol van de kunsten en de cultuur van het verzamelen. Uitvoerig zal worden stilgestaan bij de rol van de Leidse universiteit. Ook zal  een excursie plaatsvinden naar Teylers Museum in Haarlem, dat gezien kan worden als de bekroning van het nieuwe, verlichtte wereldbeeld.

Docent

Prof.dr. Eric Jorink is Teylers hoogleraar ‘Verlichting en religie’ aan de Universiteit Leiden en  onderzoeker aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW) in Amsterdam. Hij is een expert op het gebied van de vroegmoderne wetenschapsbeoefening.

7 vrijdagen
13, 27 okt; 3, 10, 17, 24 nov, 1 dec
11.15-13.00 uur
Leiden

Werkvorm

5 werkcolleges.
2 excursies naar de Special Collections Leiden, en naar Teylers Museum Haarlem.

Thuis ca. 3 uur studeren per bijeenkomst.

Studiemateriaal

Eric Jorink, Wetenschap en wereldbeeld in de Gouden Eeuw, Zeven Provinciën reeks 17, Hilversum, uitg Verloren, 1999: http://www.dwc.knaw.nl/pub/jorink1999.pdf 

Literatuurlijst voor wie zich verder in het onderwerp (of deelaspecten daarvan) wil verdiepen.
Powerpoints worden niet verspreid.

Colleges € 232,50
Met HOVO-fan-pas € 29,50

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 550,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie een beroep wil doen op de kortingsmogelijkheden voor mensen met een inkomen rond het sociale minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.