Logo Universiteit Leiden.

nl en

Vijfenzeventig jaar Verenigde Naties

Een agenda voor hervorming en vernieuwing

Op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog kwam de Verenigde Naties op 24 oktober 1945 tot stand 'om komende geslachten te behoeden voor de gesel van de oorlog.' Het falen van de Volkenbond als zijn voorganger leerde de oprichters van de VN om het oorlogsverbod strikter te formuleren en te doorbreken dat besluitvorming slechts bij unanimiteit plaats kan vinden. Daarnaast werd ook ingezet op bredere doelstellingen, zoals versterkte economische en sociale samenwerking, respect voor mensenrechten en het voorkomen van conflicten tussen staten. Het bondig en knap geformuleerde VN-Handvest van 1945 vormt 75 jaar later nog steeds een solide basis voor het bieden van oplossingen voor veel hedendaagse problemen. Het klimaatprobleem, het migratievraagstuk en problemen als gevolg van de digitale revolutie kunnen op basis van het Handvest tevens worden aangepakt. Maar de cruciale vraag is of de VN als internationale organisatie nog wel de veerkracht en het gezag heeft om oplossingen voor deze oude en nieuwe onderwerpen te bewerkstelligen. Het resultaat van 75 jaar VN geeft op terreinen van oorlog en vrede, zelfbeschikking van volken, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en milieubehoud een gemengd beeld. Er zijn zeker vele successen behaald, maar er is ook veelvuldig gefaald. Zou de wereld beter af zijn zonder de VN? Of is een agenda denkbaar om de VN niet alleen te hervormen maar ook te vernieuwen opdat de VN, nu al de langst bestaande wereldpolitieke organisatie ooit, ook in de 21e eeuw de algemene mondiale belangen van de mensheid kan dienen?

VN-hoofdkwartier in New York
  • Van Volkenbond naar Verenigde Naties;
  • Vrede en Veiligheid: de rol van de Veiligheidsraad;
  • De economische Verenigde Naties: een ontwikkelingsorganisatie;
  • De Verenigde Naties als hoeder van de rechten van de mens;
  • Het VN-systeem en vreedzame beslechting van geschillen;
  • De Verenigde Naties van de Toekomst: een agenda voor hervorming en vernieuwing.

6 vrijdagen
17 september tm 29 oktober 2021
(één reservedatum en mogelijk wordt er nog een gewijzigd)
15.15-17.00 uur
Leiden.

Hoorcolleges, met vragen en discussie.
Thuis 2 tot 4 uur studeren.

Gedegen studie van het VN-Handvest en enkele sleutelresoluties van VN-hoofdorganen is belangrijk. Veel van de teksten zullen in het Engels zijn.

Studiemateriaal

  • Syllabus.
  • Enkele studieboeken.
  • Literatuurlijst voor wie verder wil lezen.
  • Powerpoints.

Colleges in de zaal € 198
Bij de prijs zijn de bestanden van de syllabus en de de powerpoint inbegrepen. U kunt geen print bestellen.

Docent

Nico Schrijver is deeltijdhoogleraar Internationaal publiekrecht aan de Universiteit Leiden en staatsraad in de Afdeling Advisering, Raad van State. Hij heeft daarnaast ook een uitgebreide werkervaring in de VN en is auteur van diverse boeken over de volkerenorganisatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.