Logo Universiteit Leiden.

nl en

Terrorisme, islam en moderniteit

Proliferatie van terreuraanslagen door radicale islamitische bewegingen heeft de verhouding tussen islam en het westen wereldwijd opnieuw tot heet hangijzer gemaakt. Wat is terrorisme, en wat vinden belangrijke intellectuelen ervan? Bestaat er een samenhang met modernisering? Neigt de islam méér dan andere godsdiensten tot geweld? Of weerspiegelt zo’n gezichtspunt vooral islamofoob gezichtsbedrog? 

Hoe dan ook, de historische spanning tussen deze twee grote maar vaak vijandige beschavingen is recentelijk opnieuw opgelaaid; toleranter en dialogerende stromingen blijven daardoor vaak onderbelicht. De islamitische wereld én het westen lijken voor een existentiële tweesprong te staan: strijden of samenleven? Jihadisme, multiculturalisme, populisme… we analyseren de voornaamste ideologische opvattingen van vandaag over ‘de ander’ in (post)christelijk westen en islam, en evalueren kritisch hun potentieel. 

Solidariteitsverklaring aan de redactie van Charlie Hebdo, januari 2015 (Bron: Wikipedia)

Opzet van de colleges

  • Wat is islam? belangrijkste kenmerken van deze godsdienst, en hoofdlijnen der islamitische geschiedenis
  • Wat is moderniteit, en hoe beïnvloedt het wereldwijde proces van modernisering de internationale verhoudingen?
  • Hoe reageert de islamitische wereld op de invasie van moderniteit uit het westen? vier opties
  • Moslims in het westen: de westerse discussie over assimilatie, multiculturalisme en vluchtelingen
  • Moslims als minderheid: islamitische stemmen over integratie, identiteit en islamofobie
  • Wat is terrorisme, waar komt het vandaan en hoe ontwikkelde het zich?
  • Jihadisme en radicaal islamisme: de discussie over islam en geweld
  • Hoe religieus geïnspireerd geweld te bestrijden: westerse en islamitische antwoorden
  • Hervorming binnen de islam: mogelijk? wenselijk?

9 bijeenkomsten
maandagen
gestart maandag 3 feb
13.15-15.00 uur
vervolg nog onbekend
Leiden

Werkvorm

Hoorcollege met ruimte voor vragen.
Thuis 2 tot 4 uur studeren per bijeenkomst.
Passieve kennis van Engels is wenselijk.

Studiemateriaal

Syllabus deels in het Engels.
Hand-outs en synopsis van elk college.
Korte literatuurlijst.
Powerpoints, maar alleen de teksten.

Colleges € 301,50
Met HOVO-fan-pas € 31,50
Syllabus op papier € 38,-

Docent

Peter Demant studeerde Geschiedenis en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in het Midden-Oosten en in de islam i.h.b. hun relatie met het Westen. Was als onderzoeker verbonden aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en doceerde Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van São Paulo, Brazilië.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.