Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Terrorisme, islam en moderniteit

Proliferatie van terreuraanslagen door radicale islamitische bewegingen heeft de verhouding tussen islam en het westen wereldwijd opnieuw tot heet hangijzer gemaakt. Wat is terrorisme, en wat vinden belangrijke intellectuelen ervan? Bestaat er een samenhang met modernisering? Neigt de islam méér dan andere godsdiensten tot geweld? Of weerspiegelt zo’n gezichtspunt vooral islamofoob gezichtsbedrog? 

Hoe dan ook, de historische spanning tussen deze twee grote maar vaak vijandige beschavingen is recentelijk opnieuw opgelaaid; toleranter en dialogerende stromingen blijven daardoor vaak onderbelicht. De islamitische wereld én het westen lijken voor een existentiële tweesprong te staan: strijden of samenleven? Jihadisme, multiculturalisme, populisme… we analyseren de voornaamste ideologische opvattingen van vandaag over ‘de ander’ in (post)christelijk westen en islam, en evalueren kritisch hun potentieel. 

Solidariteitsverklaring aan de redactie van Charlie Hebdo, januari 2015 (Bron: Wikipedia)

Opzet van de colleges

  • Wat is islam? belangrijkste kenmerken van deze godsdienst, en hoofdlijnen der islamitische geschiedenis
  • Wat is moderniteit, en hoe beïnvloedt het wereldwijde proces van modernisering de internationale verhoudingen?
  • Hoe reageert de islamitische wereld op de invasie van moderniteit uit het westen? vier opties
  • Moslims in het westen: de westerse discussie over assimilatie, multiculturalisme en vluchtelingen
  • Moslims als minderheid: islamitische stemmen over integratie, identiteit en islamofobie
  • Wat is terrorisme, waar komt het vandaan en hoe ontwikkelde het zich?
  • Jihadisme en radicaal islamisme: de discussie over islam en geweld
  • Hoe religieus geïnspireerd geweld te bestrijden: westerse en islamitische antwoorden
  • Hervorming binnen de islam: mogelijk? wenselijk?

9 maandagen
3, 10, 17 feb, 2, 9,
16, 30 mrt, 6, 20 apr
13.15-15.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcollege met ruimte voor vragen.
Thuis 2 tot 4 uur studeren per bijeenkomst.
Passieve kennis van Engels is wenselijk.

Studiemateriaal

Syllabus deels in het Engels.
Hand-outs en synopsis van elk college.
Korte literatuurlijst.
Powerpoints, maar alleen de teksten.

Colleges € 301,50
Met HOVO-fan-pas € 31,50
Syllabus op papier € 38,-

Docent

Peter Demant studeerde Geschiedenis en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in het Midden-Oosten en in de islam i.h.b. hun relatie met het Westen. Was als onderzoeker verbonden aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en doceerde Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van São Paulo, Brazilië.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal en een print van de syllabus

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Wanneer u meer dan twee collegereeksen volgt, kan het voordeliger zijn een HOVO-fan-pas aan te schaffen via Aanmelden voor veelplegers/grootverbruikers hieronder.

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal en een print van de syllabus

Medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Zij krijgen automatisch 50 % korting.

Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers (HOVO-fan-pas)

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie