Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Spaans Amerika: politiek geweld, sociale ongelijkheid en corruptie

De ontwikkeling van een eeuwenoud patroon

In het middeleeuwse Castilië en Aragón waren familie en lokale Identiteit heel belangrijk, evenals autoritaire machtsuitoefening door een koning of heer, de patriarch of de baas van de familie. De laatmiddeleeuwse principes van de inrichting van staat en maatschappij in een veroverd gebied, de macht van de Kerk in de toenmalige christelijke koninkrijken, haar plicht tot kerstening van ongelovigen en de etnische en religieuze vooroordelen tegen gelovigen van een ‘verkeerde’ religie, dat alles vinden we in Spaans Amerika terug. Tezamen vormden al deze genoemde kenmerken een politieke en sociale cultuur van onderwerping.

Toch werd Spaans Amerika géén kopie van Spanje. Ondanks alle pogingen slaagde Madrid er niet in om de grote mate van autonomie van de conquistadores en hun nakomelingen effectief in te dammen. De koning en zijn adviseurs liepen vaak achter de feiten aan en naarmate de Spaanse macht in de 17e en 18e eeuw verder verzwakte, moest de koning met onderhandelingen en omkoperij proberen zijn wensen door te drukken. Rond 1800 bestond het Spaanse Rijk in feite uit een grote verzameling zeer autonome stadstaten, vooral gedomineerd door in Amerika geboren Spaanse notabelen, Creolen genaamd. De analfabete Indiaanse en gemengde boerenbevolking was arm en aan hen onderhorig. De hang naar lokale autonomie leidde in de chaos van onafhankelijkheidsstrijd (1810-1824) tot de versplintering van Spaans Amerika in uiteindelijk twintig onafhankelijke landen en, op enkele uitzonderingen na, heeft de autoritaire uitoefening van de macht in aangepaste vormen tot vandaag bestaan. Waarom bleef de ontwikkeling van politieke en sociale democratie in Spaans Amerika, tot op de dag van vandaag zo’n moeizaam proces?

Protest in Venezuela 18 okt 2014. Foto: Carlos Diaz (https://www.flickr.com/photos/carlosdiazme/15388306277/)

Opzet van de colleges

  • De ontwikkeling van een eeuwenoud patroon in Spaans Amerika (Buve, twee bijeenkomsten)
  • Het verdriet van Argentinië (Craanen)
  • Bolivia:  De moeizame weg naar ontwikkeling en emancipatie (Muyzert)
  •  Cuba:  Waar gaat het naartoe met de Revolutie? (Muyzert)
  • Arm Mexico, zo ver van God en zo dicht bij de Verenigde Staten (Oosterhoff)
  • Venezuela. De teloorgang van een Revolutie (Le Grand)

Docenten

Prof.dr. Raymond Buve, emeritus hoogleraar Geschiedenis Latijns Amerika in Leiden.
 

Edward Craanen, ambassadeur in Argentinië (1998-2002) toen daar de ergste crisis uit de geschiedenis uitbrak. Publiceerde in  2017 een boek over de Argentijnse geschiedenis: Ooit hadden we een vaderland, waarin ook de vuile oorlog en de moeizame terugkeer naar de democratie aan de orde komt.

Ron Muyzert, zaakgelastigde in Nicaragua tijdens de Contraoorlog toen de Sandinisten in 1990 de verkiezingen verloren, daarna hoofd  Afdeling Latijns Amerika op Buitenlandse Zaken, ambassadeur  in Bolivia toen de Indiaan Morales aan de macht kwam  daarna ambassadeur in Castro Cuba.

Albert Oosterhoff, Plaatsvervangend Chef de Poste in Mexico vanaf 2000 toen de PRI na 80 jaar de presidentsverkiezingen verloor en de nieuwe regering de al decennia bestaande corruptieve controle verloor over de drugsmaffia’s. 

Jan Willem Le Grand, werkte vanaf 1997 op de ambassades in Brazilië en Bolivia, promoveerde in 2014 op lange termijn ontwikkelingstrends in Bolivia en is nu Ambassaderaad  in Caracas, Venezuela tot 2019.

Praktische informatie

7 woensdagen
16, 23, 30 okt,
6, 13, 20, 27 nov
15.15-17.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen, discussie.

Syllabus.
Twee artikelen die alleen online te lezen zijn.
Resumé’s van de colleges.
Powerpoints worden niet beschikbaar besteld.

Colleges € 227,50
Met HOVO-pas € 24,50
Syllabus op papier € 30,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie